Co z tą kadrą?


Wyjazdy zagraniczne w ramach PO WER szansą na innowacyjność

Kilkudziesięciu nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego gościło w drugiej połowie listopada 2019 r. w podwarszawskim Miedzeszynie. Tematem przewodnim seminarium były mobilności kadry zawodowej.

Statystyki nie są optymistyczne: choć zagraniczne wyjazdy nauczycieli w celach edukacyjnych to doskonały sposób na innowacje i inspiracje, zainteresowanie tą ofertą spada. W ostatnich konkursach wniosków udział kadry w mobilnościach zagranicznych zmniejszył się z 4% do 1%. Można więc stwierdzić, że aktywność nauczycieli jest symboliczna!

Dwudniowe spotkanie w Miedzeszynie miało pokazać potencjał tkwiący w wyjazdach i odczarować tego rodzaju projekty w oczach edukatorów. Wypełnione było inspirującymi warsztatami i gorącymi dyskusjami. Uczestniczyli w nich nauczyciele, którzy mieli już okazję wyjechać, oraz ci, którzy dopiero o tym myślą. Największą wartość przedstawiały relacje z mobilności, które odbyły się w ramach projektów PO WER – kształcenie i szkolenia zawodowe. Doświadczeni edukatorzy, w oparciu o osobiste doświadczenia, dzielili się spostrzeżeniami  na temat mobilności zagranicznych i przedstawiali ich zalety.

Nie od dziś wiadomo, że pobyty za granicą kształcą. Zwłaszcza te, które odbywają się u doświadczonych organizacji partnerskich. Wyjeżdżający obserwują pracę nauczycieli za granicą. Zapoznają się z innowacjami, odmiennym systemem edukacyjnym, a po powrocie mogą wdrażać pomysły i dobre praktyki w swoich placówkach kształcenia. Profity wynikające z wyjazdu nie dotyczą jedynie nauczycieli. Korzystają z nich szkoły, które zyskują prestiż i rozwijają się w nowatorski sposób. A wszystko to dzięki obserwacji określonych postaw i pozyskiwaniu nowych kontaktów, co owocuje inicjatywami na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Wśród gości spotkania była m.in. Bożena Mayer-Gawron, ekspert ds. edukacji zawodowej. Przedstawiając swoje doświadczenie związane z wyjazdami zagranicznymi nauczycieli, zachęcała zebranych do organizowania tego typu pobytów. Podkreślała, że mobilności zagraniczne mogą być znakomitą okazją do odbycia szkoleń branżowych, obowiązkowych dla kadry szkolenia zawodowego.  – Mobilność kadry kształcenia i szkolenia zawodowe to formy wsparcia dla kadry pedagogicznej kształcenia zawodowego, realizowane w ramach projektów unijnych: Erasmus+, POWER, które wpisują się w działania Ministerstwa Edukacji Narodowej wdrożone 1 września 2019 r.  Działania dotyczą szkoleń branżowych adresowanych do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Szkolenia branżowe są szkoleniami organizowanymi przez i u pracodawców. Mają na celu doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, potrzebnych w nauczaniu nowoczesnych technologii  i  przekazywaniu nowoczesnej wiedzy uczniom. Szkolenia branżowe są realizowane w trzyletnich cyklach, w łącznym wymiarze 40 godzin w cyklu – wskazywała ekspertka.

Na seminarium nie zabrakło nieoficjalnych sesji networkingowych, a kreatywność zaskakiwała najbardziej doświadczonych. Uczestnicy wyjechali pełni entuzjazmu, z głowami pełnymi nowych pomysłów i znajomościami, które z pewnością zainspirują ich do nowych wyzwań.