Czas na dobry start!


Młodzi liderzy polskiego biznesu doczekają się rządowego wsparcia. W ramach programu Start in Poland na rozwój innowacyjnych firm przeznaczone zostaną prawie 3 mld zł. Podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki jest jednym z głównych filarów Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ważnym elementem tych działań będzie przeznaczanie środków dla innowacyjnych przedsiębiorstw (czyli startupów) w ramach programu Start in Poland.

Jest to inicjatywa skierowana do młodych, kreatywnych przedsiębiorców i spółek. Chcemy pokazać, że ważna jest nie tylko przedsiębiorczość, ale i innowacyjność. Start in Poland ma także uświadamiać, że istnieje alternatywny do pracy w dużej korporacji model ścieżki rozwoju zawodowego. Założenie własnego biznesu ma pozwolić młodym Polakom rozwijać się i realizować ciekawe projekty.

Dzięki Start in Poland w ciągu najbliższych siedmiu lat w Polsce ma szansę powstać i rozwinąć się 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie, zdolne konkurować na rynkach zagranicznych. Na rozwój startupów, które zlokalizują swój biznes w Polsce, z pieniędzy unijnych trafi prawie 3 mld zł. Fundusze będą pochodziły z programu Inteligentny Rozwój, a także ze środków prywatnych.

Program Start In Poland będzie miał charakter parasolowy – obejmie wiele instytucji i działań. Jego zasadniczą częścią będzie działająca w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) platforma PFR Venture. Będzie ona dystrybuować środki na wsparcie firm w fazie inkubacji i rozwoju, inwestując zarówno m.in. poprzez rynek funduszy venture capital.

W procesie przekazywania wsparcia startupom uczestniczyć będą także inne podmioty, np. akceleratory i pośrednicy finansowi. W przypadku pilotażu Scale UP, w pierwszej kolejności odbędzie się nabór na akceleratory, które do 15 września 2016 r. mogą składać aplikacje do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W następnym etapie, w IV kw. 2016 r. wybrane przez PARP akceleratory będą organizowały nabór startupów do programów akceleracyjnych, przygotowanych we współpracy z wybranym dużym przedsiębiorstwem, np. spółką Skarbu Państwa.

Młody przedsiębiorca, który myśli o rozwoju swojego startupu, ma zatem dwa adresy, pod które powinien się zgłosić: Polski Fundusz Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W pierwszym miejscu uzyska wsparcie kapitałowe na fazę inkubacji i rozwoju, zaś w PARP będzie mógł zgłosić się do programu akceleracyjnego.

Start in Poland

Start in Poland

Zapisz

Zapisz

Zapisz