Czy europejscy uczniowie uczą się w szkołach, jak być przedsiębiorczym?


Niemal wszystkie państwa w Europie wskazują, że najważniejszym celem nauczania przedsiębiorczości ma być zwiększenie szans młodych ludzi na zdobycie pracy w przyszłości.

Niestety, jak pokazuje najnowszy raport Eurydice Entrepreneurship Education at School in Europe, o ile przedmiot przedsiębiorczość lub jego elementy są w szkołach europejskich powszechnie nauczane, to uczniowie zdobywają zwykle wiedzę teoretyczną. Tylko kilka krajów w ramach programu nauczania proponuje uczniom udział w prawdziwych doświadczeniach związanych z działaniami w dziedzinie przedsiębiorczości (tworzenie mikroprzedsiębiorstw czy praca w projektach). Tymczasem jak pokazują wyniki badań, angażowanie uczniów w doświadczenia pozaszkolne realizowane w realnych sytuacjach daje im poczucie kontaktu z prawdziwym światem i jest kluczowe dla tego typu edukacji.

W raporcie opisano też wyniki badań Eurobarometru, z których wynika, że choć edukacja poświęcona przedsiębiorczości jest bardzo rozpowszechniona (szczególnie w szkołach średnich), to ponad połowa młodych Europejczyków nie chce lub nie planuje zakładać własnego biznesu.

Jak podkreślają autorzy publikacji, w większości krajów europejskich przedsiębiorczość definiowana jest szeroko – nie tylko jako umiejętność założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale jako jedna z kompetencji kluczowych. Zgodnie z tą szeroką definicją przedsiębiorczość to z jednej strony inicjatywa i kreatywność, a z drugiej strony – zdolność do wcielania w życie pomysłów, planowania działań i osiągania zamierzonych celów.

Publikacja Entrepreneurship Education at School in Europe dostępna jest na stronie: www.eurydice.org.pl.

Dane Eurydice