Dekada pełna sukcesów


Powoli kończy się rok, w którym obchodziliśmy 10-lecie programu eTwinning. Sposobów świętowania było tyle, ile korzyści z realizacji projektów

Z okazji 10-lecia programu polskie szkoły i przedszkola organizowały spotkania, ape­le, marsze, korowody ulicami miast, a nawet rajd rowerowy. W wielu miejscach tworzo­no „ludzkie” logo, ustawiając się do zdjęcia w taki sposób, by stworzyć nazwę programu lub symboliczną „10”. Jedzono urodzinowe torty, rozbijano urodzinową piniatę, wy­puszczano żółte i niebieskie balony w takt piosenki Chodź, pomaluj mój świat, na żół­to i na niebiesko, przekazywano życzenia i śpiewano Sto lat, eTwinning w kilku języ­kach. Odbywały się też gry i zabawy, przy­jaciele ze szkół partnerskich tańczyli, pisali oraz recytowali wiersze i wierszyki. Plaka­ty, rysunki i flagi namalowane przez dzieci tworzyły kolorową scenografię. Uczniowie spotykali się ze swoimi kolegami z innego kraju na Skypie i nawet słaba jakość połą­czenia nie przeszkadzała im w kontaktach.

10-lecie programu było znakomitą okazją do wspominania zrealizowanych już projek­tów lub tych aktualnie trwających. W wie­lu szkołach zorganizowano więc wystawy ze stoiskami pełnymi publikacji oraz pre­zentacje dla pedagogów i samorządowców.

Przedszkolaki z Zabrza na 10-lecie eTwinningu zrealizowały 10 specjalnych zadań, między innymi zajadając się 10 tru­skawkami, wbijając solidnie 10 gwoździ, wy­konując 10 szpagatów i piruetów, czy obda­rzając nas 10 uśmiechami po wypiciu soku z cytryny. W przedszkolu we Wrocławiu dzieci witały się w kilku językach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, wło­skim, niemieckim i szwedzkim. Następ­nie podzieliły się na „mieszkańców” Polski, Niemiec, Francji i Włoch, wybrały klocki i wspólnie budowały most łączący ich pań­stwa. Z kolei uczniowie ze szkoły podstawo­wej w Zambrowie, podzieleni na 5 zespołów, wykonali 10 różnych zadań zaszyfrowanych w kodach QR. A gimnazjaliści z Rudy Ślą­skiej przygotowali pantomimę symbolicz­nie przedstawiającą ideę eTwinningu oraz zatańczyli sirtaki. W szkole podstawowej w Sanoku rozegrano zaś mecz pomiędzy chłopcami z grupy piłkarskiej a eTwinning­TEAM. Zmagania zakończyły się remisem 3:3. A w programie artystycznym uczniowie przedstawili wymarzone miejsca, w których chcieliby świętować 10. urodziny eTwinning (Londyn i nowojorski Broadway) oraz zapre­zentowali swoje ulubione utwory muzyczne.

Gala 10-lecia programu eTwinning odbyła się 11 września 2015 r. w sali Narodowego In­stytutu Audiowizualnego w Warszawie. Spo­tkali się tam ludzie, bez których eTwinning nie byłby tym, czym jest dziś. Podczas konferencji wręczono wyróżnienia szkołom, instytucjom i osobom, dzięki którym eTwinning rozwijał się tak doskonale i z ogromnymi sukcesami. Dr Leszek Rudak, juror konkursu Nasz projekt eTwinning, komentuje: – Współcześni polscy uczniowie z coraz większą swobodą porozu­miewają się z kolegami zza gór, mórz i rzek. Ję­zyk angielski, podstawa komunikacji w więk­szości projektów, nie jest już w Polsce nikomu straszny. (…) Podobnie zmienia się podejście uczniów do technologii komputerowej. Oni z niej korzystają, bo wychowali się obok kom­putera, z telefonem komórkowym w kieszeni. Używają tych urządzeń bez szczególnej fascy­nacji np. rozdzielczością ekranów, bo to dla nich coś oczywistego.

To wszystko efekt m.in. programu eTwin­ning. Dlatego wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy brali udział w projektach należą się – z okazji 10. rocznicy przedsię­wzięcia – podziękowania i gratulacje.

Więcej informacji o obchodach 10-lecia na stronie www.etwinning.pl/10-urodziny.