Discover Poland


Młodzi Europejczycy, którzy studiują nad Wisłą w ramach programu Erasmus+ mogą po powrocie stać się swoistymi ambasadorami Polski w swoich krajach. Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna program mający wykorzystać ten potencjał.

Zagraniczni studenci biorący udział w programie Erasmus+ na polskich uczelniach przez kilka miesięcy mieszkają w naszym kraju. Tu się uczą, ale też bawią i korzystają z lokalnych sklepów, infrastruktury oraz atrakcji turystycznych. Wrażeniami dzielą się z rodziną, bliskimi i znajomymi ze swoich ojczyzn, nierzadko opisują odwiedzone miejsca i pokazują je w internecie. Przekazując te opinie, nawet nieświadomie, wpływają na ich oceny i decyzje podróżnicze.

W ten sposób stają się wiarygodnym źródłem informacji o Polsce. Mechanizm osobistej rekomendacji jest jednym z najbardziej wartościowych sposobów promocji turystycznej.

Ten marketingowy potencjał postanowiła wykorzystać Polska Organizacja Turystyczna (POT). Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowała specjalny projekt pn. Discover Poland with your mates, mający zachęcić studentów do dzielenia się pozytywnymi wrażeniami o naszym kraju. – POT zaprosi do udziału w nim młodych ludzi studiujących w Polsce w ramach programu Erasmus+. Wielu studentów chętnie przyjmuje rolę ambasadorów Polski i polskiej turystyki w swoich środowiskach, w krajach, z których pochodzą – tłumaczy prezes POT Robert Andrzejczyk.

Projekt rozpoczyna się w 2018 r. i będzie kontynuowany i rozwijany w latach następnych. POT zebrała już informacje na temat liczby szkół wyższych i osób biorących udział w programie Erasmus+ w Polsce. Trwa typowanie uczelni i potencjalnych uczestników projektu, prowadzone są prace nad regulaminem konkursu. Przygotowywane są również materiały promocyjne, w które wyposażeni zostaną wytypowani przez POT studenci. Najważniejsze w projekcie będzie zaangażowanie uczestników programu Erasmus+, dlatego dla najaktywniejszych przygotowane zostaną atrakcyjne nagrody. – Reasumując, naszym celem jest przede wszystkim tworzenie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, otwartego, nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego. Liczymy, że program Discover Poland with your mates nam w tym wydatnie pomoże – mówi Andrzejczyk.

Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z kilkudziesięciu działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Jej celem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. POT ma swoje przedstawicielstwa w 14 metropoliach świata – od Nowego Jorku, przez Paryż, po Tokio. Dzięki znajomości specyfiki różnych rynków może planować kampanie promocyjne, które uwzględniają ich charakter i potrzeby. POT często zaprasza do Polski zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów. Efektem takich podróży są liczne artykuły o Polsce, a w ofertach touroperatorów – propozycje przyjazdu do naszego kraju. Teraz podobną rolę mają pełnić studenci programu Erasmus+. Zaangażowanie ich do działań promocyjnych przyczyni się do poprawy znajomości marki turystycznej naszego kraju.

Celem projektu jest przede wszystkim tworzenie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, otwartego, nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego

Fot. Polska Organizacja Turystyczna