Dlaczego warto być w Eurodesku?


Nie, nie ja udzielę odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Głos oddam innym, którzy działają w sieci Eurodesk Polska – regionalnym i lokalnym konsultantom. Wiarygodności ich opiniom niech doda fakt, że wszystkie zostały wyrażone w anonimowej ankiecie. Przedstawiciele organizacji należących do sieci ocenili w niej usługi i działania świadczone na ich rzecz przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska.

Takie ankiety to stały element zarządzania siecią. Element ważny, bo jej członkowie nie otrzymują od Krajowego Biura żadnych środków finansowych. Ich aktywność i motywacja do działania zależą więc od jakości oferty Krajowego Biura. Składają się na nią zasoby informacyjne, szkolenia, krajowe i europejskie spotkania sieci, materiały informacyjne i promocyjne oraz dostęp do narzędzi (nie tylko online).

Z tych ostatnich za najbardziej przydatne Eurodeskowcy uważają intranet, który umożliwia kontakt z konsultantami sieci w całej Europie. Uznaniem cieszy się też dostęp do bazy danych, a także „Niezbędnik Eurodeskowca” – narzędzie ułatwiające udzielanie informacji. Jak ocenił go jeden z konsultantów: to genialna rzecz, zawsze pod ręką.

Przydatne i wartościowe są publikacje Eurodesk Polska dla młodzieży (o wolontariacie, pracy i studiowaniu w Europie). Opinie, że taka forma przekazywania informacji jest passé są w mniejszości. Większość konsultantów uważa je za przydatne: Ludzie naprawdę po nie sięgają. Materiały są świetne. Wykorzystujemy je na eventach i na zajęciach.

Najbardziej zaskakujące okazują się jednak odpowiedzi na kluczowe pytanie ankiety – o największą wartość dla organizacji płynącą z członkostwa w sieci. Konsultanci najczęściej wskazują na możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń, przynależność do europejskiej sieci oraz możliwość udziału w spotkaniach i szkoleniach. Dokładnie to samo mówili mi konsultanci Eurodesku z Hiszpanii, gdzie do członkostwa w sieci czeka się w długiej kolejce. Dla Włochów networking i możliwość wymiany doświadczeń to drugi (tuż po wsparciu merytorycznym) powód, dla którego chcą być w sieci. Za ten przywilej płacą na rzecz włoskiego Krajowego Biura kilka tysięcy euro na rok. Okazuje się więc, że potrzeba współpracy w sieci ma wymiar ponadnarodowy, a dla organizacji pracujących z młodzieżą i dla samej młodzieży Eurodesk jest – cytat z ankiety – ważną furtką.

Jeśli, Drogi Czytelniku, zachęcony powyższymi opiniami poczułeś nieodpartą chęć przystąpienia do eurodeskowej rodzinki – mam dobrą wiadomość: jest taka możliwość, szczególnie jeśli Twoja organizacja/ instytucja działa w mieście, w którym punktu Eurodesku jeszcze nie ma i jest to miasto duże (powyżej 200 tys. mieszkańców). Ale i aktywne organizacje z mniejszych miejscowości chętnie przyjmiemy do naszego grona.

Ankieta dla kandydatów znajduje się na stronie: http://www.eurodesk.pl/o-nas/dolacz-do-sieci.