Dobry nauczyciel, czyli kto?


Rozmowa z prof. Małgorzatą Pamułą-Behrens, przewodniczącą Rady Programowej Europejskiego Dnia Języków.

Europejski Dzień Języków obchodzimy w Europie już po raz 16. Jest to wielkie święto języków ustanowione przez Radę Europy w 2001 r. Proszę powiedzieć, w jakim celu ogłoszono taki dzień?

Na naszym kontynencie jest około dwustu języków, nie licząc języków migrantów. Ustanowienie tego dnia ma na celu podkreślenie różnorodności językowej Europy, zachęcenie do wdrożenia w życie koncepcji zakładającej, że obywatel Europy powinien znać – oprócz języka ojczystego – dwa języki obce. W tym dniu zachęcamy do uczenia się języków bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku.

Święto celebrowane jest zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Od kilku lat w Warszawie organizowana jest konferencja dotycząca wybranego aspektu edukacji językowej. Jaki będzie tegoroczny temat przewodni wrześniowej konferencji?

W tym roku postawiliśmy na nauczyciela. Jesteśmy przekonani, że skuteczna nauka języka jest możliwa tylko wtedy, jeśli będziemy mieć dobrego nauczyciela. Badania prowadzone przez Rona Hattiego w USA wykazały, że w procesie edukacyjnym najważniejszą rolę do odegrania ma nauczyciel, który umie przekazać informację zwrotną, potrafi nauczyć strategii oraz nawiązać relację z uczniem.

Czy za mało mówimy o zawodzie nauczyciela, nauczyciela języków w szczególności?

Od lat funkcjonuje mit, że nauczycielem człowiek się rodzi. Nie do końca tak jest – trzeba być po prostu dobrze wykształconym i przygotowanym, aby nauczać skutecznie. Zmieniają się bowiem szkoła, uczniowie, pojawiają się nowe wyzwania i okoliczności. Powinniśmy zadać sobie wiele pytań dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli i dążyć do tego, aby stali się oni mądrymi, refleksyjnymi praktykami.

Do kogo adresowana jest ta konferencja?

Z pewnością będzie przestrzeń do spotkania się z praktykami, ale konieczna jest także teoria. Mam nadzieję, że w spotkaniu wezmą udział osoby związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, osoby, które dbają o przygotowanie zawodowe i oczywiście sami nauczyciele. Dobrym praktykiem można być bowiem wtedy, kiedy ma się umiejętność zastosowania teorii w praktyce.

Rozmawiała Małgorzata Janaszek-Bazanek