Działania i inicjatywy dla aktywnych


Odkryj swój talent!
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych były tematami dwóch konferencji zorganizowanych w Warszawie w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (20-24 listopada). Eksperci z całego kraju zastanawiali się m.in. nad tym, jak poprawić współpracę szkół i uczelni z biznesem.

Pierwszym akcentem obchodów była konferencja Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego. Spotkanie promowało ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Uczestnicy dyskusji panelowej – Piotr Bartosiak z MEN, prof. Bolesław Ochodek z PWSZ w Pile, Paweł Salamon z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. oraz dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek nie mieli wątpliwości, że konieczne jest rozwijanie różnych form współpracy między szkołami a biznesem – m.in. klas patronackich. Jak zauważyli, w państwach, w których powszechnie stosuje się tzw. dualny system kształcenia (obejmujący zajęcia u pracodawcy) stopa bezrobocia wśród młodzieży jest niższa niż np. w Polsce.

Drugim elementem obchodów było zorganizowane 21 listopada br. II Forum Edukacji Dorosłych (FED). Do udziału w spotkaniu zaproszono trenerów, edukatorów, naukowców i urzędników, którzy dyskutowali w ramach kilku ścieżek tematycznych: Uczenie się w miejscu pracy, Trenerzy trenerom, Nowe metody nauczania dorosłych i Wsparcie osoby uczącej się.

W przerwie między wystąpieniami uczestnicy forum mogli nauczyć się komunikatów w języku migowym, poznać pomoce wizualne wykorzystywane przez trenerów oraz przetestować pomoce naukowe używane w pracy z dorosłymi. Organizatorem konferencji było Krajowe Biuro Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE).
Fot. Krzysztof Pacholak

 

Świętowaliśmy 30-lecie programu Erasmus

Blisko dwustu przedstawicieli szkół wyższych, instytucji współpracujących z FRSE oraz studentów wzięło udział w jubileuszowej konferencji 30-lecie programu Erasmus. Marzenia, perspektywy, sukcesy. Wydarzenie odbyło się 24 listopada br. w warszawskim Teatrze Capitol.

Głównym punktem pierwszej części spotkania była debata oksfordzka z udziałem studentów z Erasmus Student Network oraz finalistów I Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Drużyny zmierzyły się w pojedynku na słowa z tezą: Semestr na Erasmusie to najlepszy semestr w trakcie studiów. Dyskusja nie tylko okazała się atrakcją dla publiczności, miała też walor edukacyjny. Wiele osób wzięło udział w debacie oksfordzkiej po raz pierwszy w życiu. W części popołudniowej konferencji przedstawiono dane statystyczne dotyczące programu Erasmus oraz zaprezentowano jego ojców założycieli: Hywela Ceri Jonesa i Alana Smitha oraz prof. Sofię Acorradi. Goście spotkania wysłuchali również dyskusji panelowej o wpływie Erasmusa na zainteresowania, pasje, ścieżkę kariery i plany życiowe. Stypendyści Erasmusa dynamicznie i z humorem opowiadali o swoich doświadczeniach. Jubileusz był też okazją do podziękowania instytucjom i osobom od lat współpracującym z FRSE. Uroczystość uświetnił koncert stypendysty programu Erasmus Jarka Wista.
DR
Fot. Krzysztof Kuczyk

 

Programowanie na 5!

Krajowe Biuro eTwinning może pochwalić się dużym sukcesem. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego zakończyła się pilotażowa kampania promująca naukę kodowania w szkołach. W ramach akcji Programowanie z eTwinning zorganizowano dziesięć seminariów kontaktowych, które przyciągnęły prawie 700 nauczycieli i zaowocowały zarejestrowaniem 266 projektów. Sukcesem było dotarcie do mniejszych miejscowości oraz zachęcenie do udziału w przedsięwzięciu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kampania zakończyła się wrześniową konferencją podsumowującą, połączoną z warsztatami kodowania (nie tylko z komputerem). Podczas spotkania wręczono również nagrody autorom najciekawszych inicjatyw zrealizowanych w trakcie pilotażu oraz zorganizowano dyskusję panelową. Patronat nad Programowaniem z eTwinning sprawowało MEN. Więcej informacji o konferencji na stronie: etwinning.pl.
Fot. Krzysztof Pacholak

Podczas konferencji swoją premierę miała także najnowsza publikacja
(do pobrania ze strony: www.etwinning.pl/programowanie-z-etwinning-publikacja).

 

EDUinspiracje 2017: znamy zwycięzców!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu na najlepsze projekty realizowane w ramach koordynowanych przez nią programów. W kategorii Edukacja szkolna zwyciężył Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, w kategorii Szkolnictwo wyższe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, w kategorii Edukacja zawodowa KIKO Business Solutions Inga Kołomyjska, w kategorii Edukacja dorosłych Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem „Szklany Mur”, a w kategorii Edukacja pozaformalna młodzieży – Human Lex Instytut.

Dodatkowo nagrodzono autorów najlepszych projektów w ramach współpracy polsko-litewskiej (Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy) oraz polsko-ukraińskiej (Powiat Gnieźnieński). Nagrodę za najlepsze przedsięwzięcie wspierane przez Fundusz Stypendialny odebrali przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, a za najlepszą działalność w sieci Eurodesk nagrodzono Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Nagrodę z okazji 30-lecia programu Erasmus odebrało Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, a nagrodę z okazji 60-lecia istnienia EFS – I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Warszawski.

Przyznano również indywidualne nagrody – statuetki EDUinspiratorów. W sektorze Edukacja szkolna nagrodzono Małgorzatę Kulkę (Kraków), w sektorze Edukacja zawodowa wyróżniono Jarosława Jabłońskiego (Ruda Śląska), w sektorze Szkolnictwo wyższe: Grzegorza Mazurka (Warszawa), a w sektorze Edukacja dorosłych – Annę Kwiatkowską (Warszawa). Za projekty realizowane w sektorze Edukacja pozaformalna młodzieży nagrody przyznano Beacie Pererze (Dąbrowa).

W odrębnym konkursie – EDUinspiracje Media – wyróżniono dziennikarzy opowiadających o programie Erasmus+. W kategorii Unijne projekty edukacyjne nagrodę otrzymała Marta Gajda („Ponidzie”), w kategorii Przekraczanie granic – zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych nagrodzono Polskie Radio Czwórkę, a statuetkę w kategorii Projekty edukacyjne w reportażach odebrała Czesława Borowik (Polskie Radio Lublin). Gala wręczenia nagród odbyła się 7 grudnia br.

 

Polacy pojadą na konkurs

Młodzi polscy fachowcy pojadą na konkurs EuroSkills. Polska wróciła do grona uczestników tego prestiżowego przedsięwzięcia, którego celem jest promowanie rozwoju umiejętności zawodowych.

EuroSkills to organizowana od 2008 r. europejska wersja konkursu WorldSkills, zapoczątkowanego w 1950 r. Odbywa się co dwa lata w jednym z państw członkowskich. Wydarzeniu towarzyszą rozmaite prezentacje, konferencje i seminaria branżowe. Inicjatywa stwarza niepowtarzalną możliwość wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć i budowania partnerstw.

We wrześniu 2018 r. w Budapeszcie rywalizować będą ze sobą reprezentanci 28 państw w 36 dyscyplinach. To łącznie ok. 600 zawodników, których oceniać będzie niemal 500 najlepszych w swoich dziedzinach ekspertów z Europy. W polskiej reprezentacji znajdą się młodzi specjaliści od florystyki, gastronomii, fryzjerstwa, murarstwa, mechatroniki oraz tynkarstwa i suchej zabudowy. Koordynatorem wyjazdu będzie FRSE.

 

Uwolnić biznes – FRSE w Katowicach

Jakie są oczekiwania współczesnego rynku pracy? Jakie są pożądane kompetencje i kwalifikacje zawodowe? I co program Erasmus+ może zaoferować gospodarce – zarówno krajowej, jak i zagranicznej? Te i kilkadziesiąt innych kwestii omawiano podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP), zorganizowanego w dn. 18-20 października 2017 r. przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W spotkaniu wzięło udział ponad 6 tysięcy uczestników z 30 krajów, w tym przedstawiciele FRSE. W trakcie czterech paneli eksperckich przekonywali oni, że by zmienić życie, trzeba otworzyć umysł – na to co nowe, inne, nieznane, a przez to także wzbudzające obawę. Podkreślali też, że kształcenie dualne i inwestowanie w rozwój „zawodowców” (czyli osób kształcących się w szkołach zawodowych), jest drogą do osiągania sukcesów przedsiębiorstw i budowania kompetentnej i lojalnej kadry. Pokazywali również, że pracownicy, którzy skorzystali z europejskich programów edukacyjnych mają szersze horyzonty, nie boją się wyzwań, są otwarci na świat i chcą nadal się rozwijać.
MZ

 

Kształcenie zawodowe na Kongresie 590

Ponad 3500 gości – głównie przedsiębiorców, polityków i samorządowców – wzięło udział w II edycji Kongresu 590 w Rzeszowie. Głównym elementem spotkania były wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło i wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Zorganizowano również kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych. W jednym z nich, dotyczącym współpracy między biznesem a sektorem edukacji, wzięli udział m.in. dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek oraz wiceminister edukacji Marzena Machałek. Eksperci nie mieli wątpliwości, że bez aktywnego udziału przedsiębiorców nie uda się podnieść jakości szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciele biznesu przekonywali natomiast, że są gotowi do pomocy, ale państwo musi powstrzymać emigrację młodzieży. Partnerem panelu był „Dziennik Gazeta Prawna”.

Nie ma takiego ministerstwa edukacji w Europie, które samodzielnie decydowałoby o kształcie edukacji zawodowej. Można to robić tylko we współpracy z przedsiębiorcami.Marzena Machałek, wiceminister edukacji podczas Forum 590 w Rzeszowie

 

Rozbiegany Erasmus

34 sześcioosobowe sztafety (czyli 204 osoby) wzięły udział pod koniec września w imprezie sportowej Bieg Erasmusa zorganizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu oraz z okazji 30-lecia programu. Oprócz drużyn polskich wystartowały też zagraniczne: z Gruzji, Rosji i Białorusi. Nie zabrakło również erasmusowych studentów z innych krajów: m.in. Węgier, Francji, Hiszpanii. Miasteczko biegowe odwiedziło ponad 500 osób. Zawody wygrała drużyna, która zebrała się spontanicznie przez internet, a jeden z jej członków poruszał się na wózku inwalidzkim. Patronat nad Biegiem Erasmusa objęły: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski oraz radiowa Trójka. Bieg okazał się dużym sukcesem, więc został już wpisany w kalendarz imprez na 2018 rok.
Fot. Krzysztof Karpiński

 

Po raz pierwszy w Europie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała w dn. 25-27 października 2017 r. pierwsze w Europie seminarium badawcze dotyczące badania efektów projektów realizowanych w ramach wszystkich pięciu sektorów programu Erasmus+. Spotkanie zgromadziło blisko 100 badaczy edukacyjnych i przedstawicieli narodowych agencji programu Erasmus+ z większości krajów UE. Zaprezentowano wyniki najnowszych analiz, w tym czterech przygotowanych przez FRSE wraz z zagranicznymi partnerami. Seminarium towarzyszyła sesja posterowa, podczas której można było porozmawiać z autorami badań. Wyniki konferencji zostaną podsumowane w specjalnej publikacji.
MJ
Fot. Ewa Koźbiał, FRSE