Działania i inicjatywy dla aktywnych


Erasmus+ dla przedszkolaka i seniora

Spotkania z ekspertami i Targi Dobrych Praktyk – tak w skrócie można podsumować Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ zorganizowany po raz piąty przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 12 stycznia br. w Warszawie.

Przypomnijmy, że budżet programu Erasmus+ na lata 2014-2020 wynosi 14,7 mld euro. W tej perspektywie budżetowej skorzysta z niego 4 mln osób, w tym 2 mln studentów. W różnych projektach edukacyjnych, szkoleniach i kursach będzie uczestniczyć 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą. W wymianie doświadczeń weźmie udział 125 tys. szkół, uczelni oraz instytucji kształcenia dorosłych i organizacji młodzieżowych.

Dobra wiadomość – w kolejnej perspektywie budżetowej, a więc już po brexicie, budżet programu się nie zmniejszy. – Pieniądze na Erasmusa+ będą takie same, a być może trochę większe – powiedział podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego programu w Warszawie dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek. – Wszystkie projekty i przedsięwzięcia, które są finansowane w ramach programu Erasmus+ dotyczą mobilności osób i wymiany doświadczeń między instytucjami. Te doświadczenia młodzi ludzie wykorzystują potem na rynku pracy. Uczniowie, którzy byli na stażach i wymianach mówią, że o wiele łatwiej jest im posługiwać się językiem obcym, zafunkcjonować w swojej branży, znaleźć pracę. Mogą się pochwalić przed przedsiębiorcami swoim doświadczeniem – podkreślił dyrektor generalny FRSE.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciła minister edukacji narodowej Anna Zalewska, która wzięła udział w panelu dotyczącym praktyk oraz staży zagranicznych uczniów i kadry nauczycielskiej. W trakcie spotkania wręczyła też nagrody laureatom konkursu Selfie+.

– Fundusze unijne to pieniądze dla Państwa, żebyście doświadczenia, które przywozicie z zagranicy, a które uczniowie wynoszą ze spotkań z rówieśnikami, wnosili do systemu – powiedziała minister edukacji otwierając Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. – Chcemy zbudować nowoczesną szkołę branżową i nowoczesne technikum w taki sposób, żeby wspierały gospodarkę. W dobie rewolucji przemysłowej 4.0 chcemy zmieniać szkolną rzeczywistość – podkreślała Anna Zalewska.

Wiadomo, że programy unijne niosą ze sobą dużą wartość, ale są też mocno sformalizowane – spełnienie wszystkich wymogów nie jest łatwe. Dlatego też przez cały Ogólnopolski dzień informacyjny eksperci Fundacji wyjaśniali wszelkie wątpliwości i zawiłości. Osoby mające zamiar aplikować o środki z programu Erasmus+ mogły szczegółowo poznać obowiązujące formalności i dowiedzieć się, jak wypełniać wnioski o finansowanie.

Po raz pierwszy podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego zorganizowano Targi Dobrych Praktyk. Dotychczasowi beneficjenci programu – fundacje, organizacje społeczne – mogli pochwalić się swoimi dobrze zrealizowanymi projektami.

Fot. Krzysztof Pacholak
DOŚWIADCZENIA A RYNEK PRACY

Wszystkie projekty i przedsięwzięcia, które są finansowane w ramach programu Erasmus+ dotyczą mobilności osób i wymiany doświadczeń między instytucjami. Te doświadczenia młodzi ludzie wykorzystują potem na rynku pracy.

dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE

 

Druga edycja Biegu Erasmusa

29 września 2018 r. odbędzie się kolejna odsłona Biegu Erasmusa. Wydarzenie to realizowane jest w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu oraz z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Pierwsza edycja biegu odbyła się 30 września 2017 r. Ukończyły go 204 osoby (104 mężczyzn i 100 kobiet). W zeszłorocznej edycji wystartowały także drużyny zagraniczne – z Gruzji, Rosji, Białorusi. Nie zabrakło też erasmusowych studentów z innych krajów, m.in. Węgier, Francji, Hiszpanii.

Podczas tegorocznego Biegu odbędą się również imprezy towarzyszące, które umożliwią zapoznanie się z ofertą edukacyjną programu Erasmus+. Wszystkie te wydarzenia podkreślą ducha współpracy, wsparcia i wspólnych działań, które są istotą Erasmusa+. Pozwolą też na międzynarodową integrację i zaprezentowanie europejskiego charakteru programu. W tegorocznej edycji Biegu Erasmusa – podobnie jak w roku poprzednim – dochód z wpisowego przeznaczony zostanie na cele charytatywne.

Fot. Krzysztof Karpiński.

 

RUSZA PLATFORMA YOUTH WIKI

To internetowa baza danych poświęcona polityce młodzieżowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W założeniu projekt ten zbliżony jest do prowadzonej od 2011 r. przez sieć Eurydice Eurypedii (europejskiej encyklopedii krajowych systemów edukacji) i ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu rzetelnych i porównywalnych danych dotyczących polityki młodzieżowej w Europie.

Baza Youth Wiki, utworzona z inicjatywy Komisji Europejskiej, ma obejmować dziewięć obszarów tematycznych, takich jak: przegląd polityki dotyczącej młodzieży; wolontariat; zatrudnienie i przedsiębiorczość; włączenie społeczne; uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym; edukacja i szkolenia; zdrowie; kultura i kreatywność oraz młodzież i świat. Ponadto w bazie znajdują się dane statystyczne i wyniki badań naukowych dotyczących sytuacji młodzieży w danym państwie oraz inicjatywy na rzecz młodych podejmowane na poziomie krajowym i lokalnym.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji koordynuje w Polsce proces powstawania bazy Youth Wiki, która jest dostępna pod adresem: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki.

 

FRSE OPERATOREM ŚRODKOW Z FUNDUSZY EOG

Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie operatorem Funduszy EOG w obszarze edukacji. W trzeciej edycji Państwa-Darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły na program łącznie ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom. Polska pozostaje, podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem tych środków.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Funduszy Norweskich i EOG znajdują się na stronie: www.eog.gov.pl.

 

PROJEKT PAPIERY DO KARIERY

W latach 2016-17 aż 12 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z niemal całego kraju wzięło udział w 660 lekcjach w ramach projektu Papiery do kariery, promującego dokumenty Europass. Podczas zajęć specjalnie przeszkoleni konsultanci sieci Eurodesk Polska uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, pomagają poznać swoje słabe i mocne strony oraz pokazują, w jaki sposób skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje poprzez Europass-CV. Projekt będzie kontynuowany także w 2018 r.

Więcej informacji o projekcie oraz scenariusze zajęć można znaleźć na stronie: http://europass.org.pl/papiery-do-kariery.