Działania i inicjatywy dla aktywnych


Erasmus+ w smartfonie!

Komisja Europejska uruchomiła aplikację mobilną Erasmus+. Program ma pomóc w zorganizowaniu wyjazdu studentom, wolontariuszom, stażystom i innym zainteresowanym. Dzięki aplikacji można w łatwy sposób śledzić stan formalności administracyjnych przed wyjazdem, podczas pobytu za granicą i po powrocie – na przykład przygotować i podpisać online porozumienia o programie zajęć na studiach z uczelnią macierzystą oraz z uczelnią z zagranicy. Dodatkowo można doskonalić znajomość języków obcych przy pomocy platformy wsparcia językowego programu Erasmus+, która oferuje kursy językowe online i pomoc mentora. Aplikacja dostępna jest w systemach Android i iOS.


Projekt Second Chance laureatem nagrody europejskiej

Pod koniec czerwca br. międzynarodowy projekt Second Chance, zrealizowany z udziałem Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, został nagrodzony przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych.

Nagroda Grundtvig Award jest przyznawana od 2003 r. za innowacyjność i doskonałość w edukacji dorosłych. Nagrodzony projekt został zrealizowany w latach 2013-2015 w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Grundtvig i miał na celu porównanie w krajach partnerskich edukacji osób przebywających w zakładach karnych oraz osób wykluczonych społecznie. Partnerzy przeanalizowali m.in. przyczyny niekończenia przez skazanych edukacji szkolnej na wolności. Wypracowali również nowe pomysły i rozwiązania w zakresie edukacji grup defaworyzowanych.


Odkryj swój talent!

Weź udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2017.

W dniach 20-24 listopada 2017 r. odbędzie się druga edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week). Tematem przewodnim wydarzenia będzie wspieranie mobilności, w tym praktyk i staży w przedsiębiorstwach oraz partnerstwa między przedsiębiorstwami a placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego.

Inicjatywa jest adresowana do instytucji działających w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe i stanowi doskonałą okazję do tego, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną, jak i międzynarodową. Mimo że samo wydarzenie zaplanowane jest na listopad, to organizatorzy zachęcają do rozpoczynania indywidualnych działań już w październiku br.


Jesienna edycja Erasmus Mundus

Od października 2017 r. do stycznia 2018 r. będzie trwał nabór dla studentów, którzy jesienią przyszłego roku chcą zacząć swoją przygodę z programem Erasmus Mundus.

W lutym tego roku najwięcej stypendiów przyznano studentom z: Brazylii (79), Indii (63), Iranu (59), Bangladeszu (58) oraz Meksyku (49). Podczas trwania programu studenci nie muszą się martwić żadnymi kosztami. Większość osób będzie z niego korzystała przez dwa lata, a do wyboru adepci szkół wyższych mają takie przedmioty, jak: astrofizyka, nanotechnologia, kartografia, etyka, sport.