EM – ekstra możliwości!


Przeżyłeś edukacyjną przygodę w projekcie europejskim? Właśnie się do niej szykujesz? Pamiętaj, że wszystkie doświadczenia i umiejętności zdobyte za granicą możesz wykorzystać do znalezienia pracy, szkoły, stażu czy wolontariatu

Internet podpowiada wiele sposobów prezentacji osiągnięć na rynku pracy i edukacji w Europie. Możesz pochwalić się nimi w serwisach społecznościowych lub wykorzystać różne wzory dokumentów. Komisja Europejska oferuje własne narzędzie: dokument Europass-Mobilność (EM). To innowacyjny sposób na atrakcyjną prezentację kwalifikacji i umiejętności zdobytych podczas nauki, praktyk, szkoleń czy staży zagranicznych.

Główną zaletą EM jest to, że daje szansę kompleksowo opisać informacje o wykonywanych zadaniach, nabytych umiejętnościach i kompetencjach: zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych czy komputerowych. Umożliwia też prezentację osiągnięć za pomocą systemów ECTS (Europejski System Transferu Punktów) lub ECVET (Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym).

Mocnym argumentem jest także weryfikacja treści EM przez trzy instytucje: wysyłającą, przyjmującą oraz Krajowe Centrum Europass (KCE). Wzór daje również możliwość zindywidualizowania dokumentu poprzez dodanie zdjęcia i podpisu, a jednocześnie zapewnia powszechność – jest bowiem promowany przez 36 krajowych centrów z całej Europy. Co ważne, za dokumentem stoi autorytet Unii Europejskiej oraz historie sukcesu osób, które uzyskały go w ciągu ostatnich 10 lat.

Wszystko to sprawia, że EM – wystawiony w kilku językach, zindywidualizowany i zweryfikowany przez KCE – jest wiarygodnym i wygodnym sposobem potwierdzania efektów uczenia się za granicą. Jest uznawany przez pracodawców oraz instytucje edukacyjne całej Europy, dzięki czemu wszyscy użytkownicy realnie podnoszą swoje szanse na każdym etapie kariery.

Przez ostatnią dekadę polskie KCE wydało ok. 65 tys. dokumentów Europass-Mobilność. Starały się o nie głównie osoby do 20. roku życia, które spędziły za granicą do czterech tygodni w ramach programów edukacyjnych KE.

Polskie Centrum konsekwentnie zachęca wszystkich uczestników zagranicznych wyjazdów edukacyjnych do prezentacji ich efektów za pomocą tych dokumentów.

Krajowe Centrum Europass

 

Często zadawane pytania:

KTO MOŻE OTRZYMAĆ EUROPASS-MOBILNOŚĆ?

Każdy. Wystarczy udział w jednym ze wspólnotowych programów edukacyjnych (np. Erasmus+), w ramach którego:

  • wyjazd jest elementem kształcenia realizowanego w kraju;
  • istnieje umowa między instytucją wysyłającą i przyjmującą;
  • nauka odbywa się pod nadzorem opiekuna;
  • uczestnikami projektów są państwa członkowskie UE lub EOG.

JAK UZYSKAĆ EUROPASS-MOBILNOŚĆ?

Należy:

  • wejść na naszą stronę internetową (www.europass.org.pl);
  • utworzyć EM online;
  • wydrukować i uzyskać podpisy.

CZY DOKUMENT JEST DOSTĘPNY TYLKO W JĘZYKU POLSKIM?

Dokument jest dostępny w większości języków europejskich. KCE rekomenduje wystawianie minimum dwóch dokumentów: wersję polską oraz drugą w języku obcym, a optymalnie tyle wersji, ile się da.

PO CO MI EM?

Rekomendujemy chwalić się certyfikatem EM w trakcie całej kariery zawodowej i całożyciowej ścieżki kształcenia, ilekroć jest potrzeba się zaprezentować.

ILE TO KOSZTUJE?

EM jest bezpłatny!

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz