Erasmus+ łączy kontynenty


Jak skrócić mozolne przygotowania do międzynarodowej współpracy uczelni? Doskonałym pomysłem może być organizacja tygodni szkoleniowych dla potencjalnych partnerów.

Przymiarki do realizacji projektów edukacyjnych z udziałem uczelni z różnych stron świata zwykle trwają latami. Mnożą się przeszkody formalne, organizacyjne i kulturowe. Tymczasem skomplikowany proces dochodzenia do etapu podpisania umowy można uprościć, organizując najpierw robocze spotkania pracowników, na przykład podczas tzw. międzynarodowych tygodni szkoleniowych (International Staff Training Weeks), organizowanych przy wsparciu finansowym programu Erasmus+.

Takie spotkania to nie tylko serie szkoleń, prezentacji i wykładów, dotyczących jednego lub kilku tematów ważnych dla pracowników uczelnianej administracji. To także doskonała okazja do wzajemnego poznawania się i wymiany opinii.

Spotkania typu International Staff Training Weeks organizuje wiele europejskich – w tym polskich – uczelni. Wśród nich znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego (ALK), która tydzień szkoleniowy zorganizowała w maju 2016 r. Uczestniczyło w nim blisko czterdziestu przedstawicieli administracji szkół wyższych ze wszystkich kontynentów, którzy poznali na konkretnym przykładzie polskiej uczelni zasady działania i możliwości, jakie stwarza program Erasmus+. W coraz większym stopniu wspiera on wymianę z państwami spoza Unii Europejskiej (w ramach współpracy z tzw. krajami partnerskimi), ale nie wszędzie na świecie znane są zasady wysyłania studentów na studia do Europy i przyjmowania Europejczyków u siebie.

W spotkaniach typu Staff Weeks zwykle uczestniczy po kilkaset osób z różnych komórek uczelni oraz wykładowców. Akademia Leona Koźmińskiego wybrała inną formułę: pięciodniowe, robocze zebranie w mniejszym gronie, za to bardziej merytoryczne, poświęcone jednemu konkretnemu tematowi. Goście ALK wzięli udział m.in. w warsztatach i prezentacjach, mogli też wysłuchać referatów wygłoszonych przez pracowników uczelni i zagranicznych gości. Spotkali się również z przedstawicielami studentów Akademii, zainteresowanych udziałem w wymianie międzynarodowej.

Ważnym elementem programu Erasmus+ jest upowszechnianie efektów współpracy, ale też usprawnień organizacyjnych. Uczestnicy spotkania na ALK mogli zapoznać się z projektem interaktywnego udziału w zajęciach na zagranicznych uczelniach tych osób, które z różnych powodów nie mogą wyjechać za granicę i wziąć udziału w wymianie.

Jakie były inne efekty spotkania? W trakcie Tygodnia pojawiły się m.in. konkretne pomysły na rozwój współpracy międzynarodowej – rozmawiano np. o programie studenckich praktyk w globalnej sieci jednego z dużych banków. Rozpoczęto też rozmowy z dwiema uczelniami z innych kontynentów o wprowadzeniu studiów typu double degree, kończących się uzyskaniem podwójnego dyplomu – polskiej i zagranicznej uczelni. Rezultatem Tygodnia ma być również szersza wymiana wykładowców oraz wzrost liczby studentów spoza UE, przyjeżdżających do Warszawy w ramach programu Erasmus+. A także – więcej artykułów napisanych przez zagranicznych autorów w polskich czasopismach naukowych z dziedziny zarządzania. Wydarzenie udowodniło też uczestnikom, że prawdziwe umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego nie może ominąć administracji.

Duży sukces majowego tygodnia szkoleniowego sprawił, że ALK planuje podobny projekt w roku 2017. Władze uczelni zamierzają zaprosić do siebie pracowników szkół partnerskich, zajmujących się wymianami studentów oraz organizacją wyjazdów szkoleniowych pracowników.

Międzynarodowe tygodnie szkoleniowe dla pracowników

(International Staff Training Weeks) są organizowane przez uczelnie biorące udział w programie Erasmus+ przede wszystkim po to, aby umożliwić pracownikom zagranicznych uczelni – szczególnie tym z działów administracyjnych – udział w interesujących szkoleniach i jednocześnie, aby promować własną instytucję. Uczelnie mogą zaprezentować się placówkom z innych krajów, nawiązać kontakty czy zainicjować nowe formy współpracy.