Erasmus+ pomaga zmieniać edukację


Uczestnicy regionalnych spotkań dowiedzą się, jak program Erasmus+ może wspomóc przedstawicieli placówek oświatowych podczas wdrażania założeń nowej reformy edukacji.

„EDUinspiracje: Reforma edukacji w Polsce 2016-2022” to cykl regionalnych spotkań, konferencji, seminariów i warsztatów. Są one adresowane do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz innych pracowników placówek oświatowych, a także przedstawicieli samorządów oraz środowiska akademickiego. Organizatorami wydarzeń są MEN oraz FRSE, które, włączając się w te działania, wypełnia swoje statutowe cele. – Jednym z ważniejszych zadań wynikających ze statutu naszej organizacji jest bowiem wspieranie prac dotyczących rozwoju i reformy systemu edukacji w Polsce – wyjaśnia dr Paweł Poszytek, p.o. dyrektor generalny FRSE.

Pierwsze spotkanie pod szyldem EDUinspiracje Konferencje odbędzie się 28 września w Rzeszowie. Wezmą w nim udział przedstawiciele MEN, FRSE, eksperci w dziedzinie edukacji oraz uczestnicy programu Erasmus+. Podczas wydarzeń organizowanych w ramach cyklu zostaną zaprezentowane przykłady działań realizowanych ze środków programu Erasmus+, które spełniają cele zbieżne z założeniami reformy edukacji. Pracownicy instytucji, które mają bogate doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć, zaprezentują własne projekty edukacyjne. Opowiedzą m.in. o tym, jak rozwijać kompetencje językowe uczniów oraz wzmocnić edukację historyczną i obywatelską, a także jak zachęcić młodzież do angażowania się w wolontariat. Prelegenci przedstawią również inicjatywy, celem których jest dostosowanie modelu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia oraz rozwój kompetencji nauczycieli. – W wybranych miastach Polski będziemy informować również o tym, jakie inicjatywy edukacyjne warto prowadzić w wybranym regionie i w danej instytucji oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne – podsumowuje dr Paweł Poszytek.

Więcej informacji na temat cyklu spotkań można znaleźć na stronie www.eduinspiracje.org.pl