Erasmus+ w 2016 r. w liczbach


Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 to okres funkcjonowania programu

Źródła: 2016 annual work programme for the implementation of Erasmus+, the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport oraz Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016
Popularność programu

W biznesie marka, która się sprawdza jest promowana i na niej budowane są kolejne produkty. Dlatego też Komisja Europejska uznała, że to Erasmus, który jest najbardziej rozpoznawalny, da podwaliny do budowania kolejnego programu w dziedzinie edukacji. Chodzi oczywiście o następcę, którym jest program Erasmus+. Należy jednak zauważyć, że połowę budżetu tego programu obejmuje sektor, którym jest Szkolnictwo wyższe. Sukces i popularność tego sektora to zasługa studentów, pracowników akademickich i władz uczelni, które dążą do osiągnięcia jak najwyższych standardów.

Tomasz Bratek, dyrektor programu Erasmus+, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji