ETM 2017: cyfrowo, ale jednak offline


Głównymi punktami obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży były: debata i warsztaty zorganizowane 9 maja br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem dyskusji zatytułowanej Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Badania Ray znów zmierzą efektywność Programu Erasmus+ Młodzież

W ramach międzynarodowej sieci badawczej RAY co dwa lata opracowywany jest raport podsumowujący efekty programu Erasmus+ Młodzież. Badanie jakościowe i ilościowe opracowane przez pracowników Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji zostanie opublikowane jesienią tego roku. W “Europie dla Aktywnych” prezentujemy pierwsze, niepublikowane wcześniej dane z raportu.

 

Zapisz