eTwinnerzy dzielą się doświadczeniem


Współpraca online, nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i rozwiązań nagle stały się codziennością. eTwinnerzy wspierają nauczycieli, którzy po raz pierwszy musieli się zmierzyć z tym wyzwaniem

W okresie kwarantanny Krajowe Biuro eTwinning we współpracy z doświadczonymi w realizacji projektów nauczycielami (eTwinnerami) zorganizowało 40 webinarów. W trakcie godzinnych spotkań online uczestnicy mieli okazję posłuchać i zobaczyć, w jaki sposób mogą zdalnie opracowywać i realizować zadania dla uczniów. Poznawali funkcjonalność bezpłatnych aplikacji i stron, które ułatwiają realizację podstawy programowej na odległość. Spotkania miały zróżnicowaną tematykę – od języków obcych, przez matematykę, po edukację ekologiczną.
Nagrania wszystkich wydarzeń upubliczniono dla kolejnych zainteresowanych na YouTube – eTwinning Polska.

Uruchomiliśmy kursy internetowe, z których w tym okresie skorzystała rekordowa liczba pięciu tysięcy nauczycieli. Na bezpłatnych tygodniowych szkoleniach online poznawali oni kolejne narzędzia wykorzystywane w edukacji zdalnej. We współpracy z ambasadorami eTwinning przeprowadziliśmy 16 kilkudniowych seminariów, w ramach których blisko 700 nauczycieli rozpoczęło projekty gromadzące scenariusze lekcji i przydatne w e-szkole materiały.

Część zaplanowanych międzynarodowych wydarzeń, jak seminarium dla szkół branżowych, zmieniło formę ze stacjonarnej na online, co umożliwiło dostarczenie nauczycielom kolejnych materiałów i możliwości. Do sieci przeniosło się też wiele szkolnych i projektowych aktywności. eTwinnerzy podjęli wyzwanie bez wahania.
Na stronie eTwinning.pl regularnie publikowaliśmy przykładowe zadania dla uczniów w formie popularnych pokojów zagadek oraz opisy projektów z linkami do działań i rezultatów – jako inspirację dla nauczycieli szukających aktywności online angażujących uczniów.

I po raz pierwszy w historii programu umożliwiliśmy rejestrację projektów wewnątrzszkolnych, aby udostępnić placówkom TwinSpace – bezpieczną platformę, na której nauczyciele mogą komunikować się z uczniami i udostępniać im materiały do pracy.

Monika Mojsiejonek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze

Umiejętności zdobyte dzięki uczestnictwu w projektach programu eTwinning okazują się niezbędne w czasie realizowania edukacji zdalnej. Znajomość narzędzi służących organizacji wideospotkań, tworzeniu interaktywnych zasobów, takich jak wirtualne tablice, plansze, „narzędziowniki” z edukacyjnymi grami, pozwala nieschematycznie urozmaicić lekcje online. Uczniowie chętniej, szybciej i skuteczniej realizują zaprezentowany w atrakcyjny sposób materiał, nierzadko angażując w działania bliskich. Rodzice natomiast odczuwają ulgę, widząc, że ich dziecko ma stały kontakt z nauczycielem, może uczyć się poprzez zabawę, a do tego korzysta z bezpiecznych, wyselekcjonowanych treści.

Tomasz Ordza – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

Dzień Błękitnej Planety to jedno z wydarzeń, które – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz planem pracy projektu eTwinning „Local and global change Agents” – miało się odbyć przed pierwszym dniem wiosny. Sytuacja zmieniła się diametralnie, więc wydarzenie poprowadziliśmy zdalnie. Przy współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców event zrealizowany został kilkuetapowo. Ogłosiliśmy konkurs na plakat z głosowaniem w sieci. Nad przesłanymi przez uczniów pracami jury obradowało online! Odbyło się webinarium, kilka lekcji online oraz eco-challenge dla uczniów i ich rodzin.

Ewa Przybysz-Gardyza – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach

Platforma TwinSpace jest świetnym miejscem do prowadzenia edukacji zdalnej. Nauczyciel tworzy uczniom konta, dzięki którym o dowolnej porze mogą oni korzystać ze zgromadzonych tam lekcji, bezpiecznie komunikować się ze sobą na forum, mailowo lub na czacie. Można także skorzystać np. z Twinboard (jednego z narzędzi TwinSpace), na której uczniowie mogą zamieszczać swoje prace. Dzięki temu mamy wszystko w jednym miejscu! Możliwość współpracy z innym nauczycielem z naszej szkoły pozwala nam urozmaicić lekcje i dzielić się pracą.