eTwinnerzy na straży bezpieczeństwa


Program eTwinning od początku istnienia kładzie duży nacisk na zapewnienie uczniom i nauczycielom całkowitego bezpieczeństwa podczas ich udziału w międzynarodowych i krajowych projektach internetowych

Przykładem troski o bezpieczeństwo jest zabezpieczenie głównych internetowych platform programu (eTwinningLive i TwinSpace) spersonalizowanym logowaniem się. Uniemożliwia to osobom trzecim wchodzenie do projektów, zapobiegając zagrożeniom z tym związanym. eTwinning stara się jednak chronić swoich uczestników nie tylko na poziomie infrastruktury, ale też dbając o ich świadomość. W ramach programu podejmowanych jest więc wiele działań mających kształtować prawidłowe zachowania nauczycieli, uczniów i rodziców.

Jedną z takich inicjatyw jest włączanie się co roku w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Nauczyciele działający w programie eTwinning w lutym organizują happeningi i debaty (często transmitowane online), prowadzą akcje podnoszące świadomość w zakresie bezpieczeństwa w sieci, przygotowują też lekcje i specjalne zajęcia tematyczne oraz zabawy, konkursy i kampanie promujące odpowiedzialne korzystanie z internetu (m.in. z mediów społecznościowych).

O inspiracje do takich działań nietrudno. Każdy nauczyciel może dołączyć do wirtualnej grupy Wprowadzanie e-safety do projektów eTwinning (jej koordynatorką jest nauczycielka z Polski – Aneta Wilk, ambasador programu w województwie podkarpackim) i wymienić się spostrzeżeniami, poznać bezpieczne sposoby współpracy w ramach prowadzonego projektu, poszerzyć wiedzę w zakresie wykorzystania różnych aplikacji, czy też wziąć udział w webinariach dotyczących bezpieczeństwa uczniów na platformach eTwinning.

Zasady bezpiecznego poruszania się po internecie, omawiane podczas kursu Tydzień z e-safety

 

Wsparcie oferuje również Krajowe Biuro eTwinning, organizujące kurs online Tydzień z e-safety. Poświęcając dziennie 1-2 godziny, nauczyciele poznają najpopularniejsze formy aktywności dzieci i dorosłych w internecie oraz związane z nimi zagrożenia. Kurs jest dla pedagogów źródłem pomysłów na działania profilaktyczne, które mogą być podejmowane na godzinach wychowawczych, zajęciach z informatyki, czy też podczas prowadzonych projektów. Chodzi tu m.in. o konkursy, ankiety i sondaże dotyczące bezpiecznego zachowania w sieci.

W trakcie kursu Tydzień z e-safety poruszane są m.in. takie zagadnienia, jak: uzależnienia od mediów elektronicznych, ochrona danych, wizerunek i tożsamość online, własność intelektualna, bezpieczeństwo serwisów społecznościowych i cyberprzemoc. Nauczyciele wymieniają się metodami pracy, scenariuszami zajęć, planami projektów, czy też zasobami internetowymi, które można wykorzystać w pracy z uczniami.

Podczas szkolenia uczestnicy wypracowują wspólnie zasady bezpiecznego poruszania się po internecie (patrz ramka na s. 8). Przekonują się też, jak ważne jest uświadomienie młodym ludziom, że kto udostępnia materiały w sieci traci nad nimi kontrolę, bo zamieszczone treści pozostają w internecie na zawsze. Czytanie regulaminów witryn, sprawdzanie, czy strony, na których się logujemy mają zabezpieczenie SSL, krytyczne podejście do znajdowanych informacji, znajomość kodeksu dobrego zachowania w sieci, świadomość procesu uzależniania się od internetu czy też wiedza, do kogo należy się zwrócić w sytuacjach kryzysowych – to kilka kolejnych zagadnień, o których nauczyciele biorący udział w szkoleniu bardzo chętnie dyskutują.

Do najbardziej użytecznych stron w sieci dotyczących bezpieczeństwa należą: Dziecko w Sieci, Dziecko w internecie, Safer Internet, Sieciaki oraz Necio. Wśród filmików edukacyjnych dostępnych na portalu YouTube nauczyciele bardzo cenią sobie serie Owce w sieci, Bądź bezpieczny w sieci, Przygody Plika i Foldera, Zuźka i Tunio poznają internet oraz Bezpieczeństwo w internecie.

W związku z bogactwem dostępnych materiałów w różnych językach do akcji uświadamiania młodego pokolenia chętnie włączają się także nauczyciele języków obcych. Przeprowadzają oni dyskusje i wyszukują ciekawe filmy, a następnie w oparciu o nie poszerzają zasób słownictwa uczniów.

W eTwinningu dzięki wymianie pomysłów nauczyciele uczą się, a następnie uczą swoich podopiecznych, jak w bezpieczny sposób prowadzić projekty edukacyjne tak, aby z jednej strony dawały one uczestnikom duże korzyści i rozwijały wiedzę, a z drugiej były dla nich niezapomnianą przygodą i stwarzały szansę znalezienia nowych przyjaciół.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Kurs online Tydzień z e-Safety
www.etwinning.pl/tydzien-z-e-safety

Safer Internet – Bezpieczniejszy Internet
www.saferinternet.pl/pl

Better Internet for Kids – Lepszy Internet dla Dzieci
www.betterinternetforkids.eu

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz