Eurydice kończy 35 lat


Eurydice, czyli Europejska Sieć Informacji o Edukacji, od 35 lat przygotowuje analizy i raporty na temat europejskich systemów edukacji. Obchody rocznicy zostały połączone z dorocznym spotkaniem kierowników biur krajowych i inauguracją najnowszej publikacji dotyczącej egzaminowania z języków obcych w europejskich szkołach. Eurydice składa się z biur krajowych (obecnie 40 biur w 36 krajach), utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów. W 2016 r. Sieć będzie obchodziła 20-lecie funkcjonowania w Polsce.
www.eurydice.org.pl