EVS: włącz się do ruchu!


Dziesiątki polskich organizacji co roku wysyła i przyjmuje młodych uczestników Wolontariatu Europejskiego (EVS). Też chciałbyś to robić? Droga do celu wcale nie jest trudna.

Przepustką do uczestnictwa w działaniach Wolontariatu Europejskiego (EVS) jest akredytacja, przyznawana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+. Dokument pozwala organizacjom składać wnioski lub występować jako partner w projektach EVS.

Po co jest akredytacja?

Jak zapisano w mądrych dokumentach, po to, aby zapewnić jednolity, wysoki standard projektów EVS. Jej przyznanie to potwierdzenie, że dana organizacja ma odpowiednie możliwości i zasoby do realizacji przedsięwzięcia, a jej propozycja spełnia wymogi programu. Akredytacja służy także wsparciu i ukierunkowaniu organizacji, które planują zaangażować się w EVS.

Kto może ubiegać się o akredytację?

Mogą to robić zarejestrowane podmioty (wpisane do KRS lub innego rejestru), niekomercyjne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), a także przedsiębiorstwa społeczne i instytucje publiczne (np. przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, biblioteki).

Co tak naprawdę oznacza uzyskanie akredytacji?

Decydując się na realizację projektu EVS, organizacja staje się odpowiedzialna za młode osoby – wolontariuszy, którzy spędzą w niej kilka miesięcy lub też będą goszczeni przez ten czas za granicą. Organizacja uczestnicząca w działaniach musi być więc świadoma swojej roli i zadań oraz być odpowiednio przygotowana.

Jak zdobyć akredytację?

Po pierwsze, należy zapoznać się z zasadami EVS zapisanymi w Przewodniku po programie oraz w dokumentach Pakietu Informacyjnego Wolontariatu Europejskiego (http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/mlodziez).

Po drugie, należy dokładnie przemyśleć, jak widzi się pracę wolontariusza i jego miejsce w organizacji. Warto skonsultować się z organizacjami, które realizowały już tego typu projekty. Jeśli wnioskodawca będzie miał jasną wizję tego, po co mu wolontariusz, lub dlaczego chce wysyłać młode osoby za granicę, kolejne etapy przebiegną bezproblemowo.
Trzeci krok to wypełnienie i złożenie wniosku o akredytację. Można go składać przez cały rok.

Kto ocenia wniosek i co bierze pod uwagę?

Każdą aplikację oceniają dwaj eksperci Narodowej Agencji. Jeden z nich przeprowadza z organizacją spotkanie akredytacyjne. W jego trakcie sprawdza znajomość zasad programu, omawia pomysły na projekty i analizuje jej przygotowanie do udziału w EVS. Ekspert pyta m.in. o możliwości organizacyjne, administracyjne i finansowe
– musi wiedzieć np. ilu wolontariuszy dana organizacja może wysłać/przyjąć lub koordynować w tym samym czasie.

Rozmowy dotyczą również takich kwestii, jak znajomość: metod unikania zagrożeń i kryzysów oraz sposobów łagodzenia konfliktów i szoku kulturowego. Oceniany jest poziom bezpieczeństwa życia i pracy oraz walor edukacyjny projektu (powinien on obejmować kurs językowy). Co ważne, przy ocenie potencjału organizacji to, czy jest ona duża i długo działa nie ma decydującego znaczenia. Liczą się wiedza, przygotowanie organizacyjne i dobry pomysł.

Do kogo należy ostateczna decyzja?

Ocena ekspertów jest zatwierdzana przez Zarząd FRSE. Decyzję organizacja otrzymuje drogą elektroniczną. Jeśli wszystko jest w porządku, to ocena jest oczywiście pozytywna. Czasami decyzja może zawierać pewne ograniczenia np. w liczbie wolontariuszy goszczonych w jednym czasie.

Po przyznaniu akredytacji profil organizacji trafia do internetowej bazy akredytowanych organizacji (http://europa.eu/youth/evs_dataBase), a podmiot zyskuje uprawnienia do udziału w konkursach wniosków.

O czym należy jeszcze pamiętać?

Zdobycie akredytacji to dopiero pierwszy krok w staraniach o goszczenie lub wysyłanie wolontariuszy. Kolejny to złożenie lub wystąpienie w roli partnera we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu organizowanego przez FRSE. Procedura akredytacji to długotrwały proces. Od momentu złożenia wniosku o akredytację do czasu uzyskania decyzji może upłynąć nawet 60 dni. Dlatego też planując projekty EVS, należy mieć to na uwadze.

Akredytacje EVS:

W jednym wniosku można ubiegać się o wszystkie trzy typy akredytacji. W przypadku, gdy organizacja nie ma akredytacji na koordynację, może występować we wnioskach jako partner. Jest to wygodne rozwiązanie dla mniejszych organizacji lub placówek typu przedszkola, domy kultury itp.

Są dla Was pieniądze!

W roku 2017 Komisja Europejska przeznaczyła na Wolontariat Europejski w Polsce rekordową sumę prawie 6,5 mln euro. W jej ramach finansowane są projekty z udziałem krajów programu i krajów partnerskich. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ gorąco zachęca wszystkie organizacje chcące wysyłać lub gościć wolontariuszy europejskich do zdobycia akredytacji i składania wniosków o dofinansowanie w ramach jesiennej rundy konkursowej. Wnioski przyjmowane są do 4 października 2017 r.

Na zdjęciu: Wolontariusze EVS w Szczecinie (2013 r.)