Fabryka pomysłów


Aplikacja WolonTinder umożliwiająca poznanie się wolontariuszy, przystanek PKS będący sceną dla wydarzeń kulturalnych w małej miejscowości lub Eko-escape Room – te inicjatywy narodziły się w czasie szkoleń z cyklu „Fabryka Pomysłów” Europejskiego Korpusu Solidarności

„Fabryka Pomysłów” powstała z myślą o liderach grup młodzieżowych oraz przedstawicielach lokalnych organizacji i środowisk. Na szkolenia przychodzą głównie studenci, ale są też licealiści i osoby trochę starsze: związane wolontariacko lub zawodowo z organizacjami pozarządowymi. Doceniliśmy różnorodność ich doświadczeń, potrzeb i obszarów działania: niektórzy już wcześniej realizowali różnego typu projekty, a inni mają na razie przemyślaną koncepcję działań. Zdecydowana większość przyjeżdża, by postawić pierwsze kroki na drodze do rozruszania swoich miejscowości. Formuła „Fabryki Pomysłów” daje na to doskonałą receptę!

Wokół solidarności

Nazwa szkolenia jest nieprzypadkowa. „Fabryka Pomysłów” to przede wszystkim przestrzeń dla testowania i rozwijania koncepcji, które w przyszłości przerodzą się w Projekty Solidarności, stanowiące jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS). To program dla młodzieży i organizacji, którego fundamentem jest idea solidarności. Realizowane w ramach programu inicjatywy stwarzają okazję do rozwijania umiejętności, zdobywania wiedzy i prowadzenia działań przynoszących wartościowe zmiany w otoczeniu młodych ludzi.

Projekty Solidarności zachęcają dostępnością. Do napisania wniosku wystarczy dobry pomysł, grupa minimum pięciu osób w wieku 18–30 lat i wsparcie organizacji (np. NGO, szkoły lub instytucji kultury). Działania mają charakter lokalny, mogą trwać od 2 do 12 miesięcy, a na ich realizację przewidziany jest budżet do 6000 euro. Dodatkowo grupa inicjatywna może liczyć na wsparcie coacha przy przezwyciężaniu projektowych trudności.

Design Thinking

W ramach „Fabryki Pomysłów” spotkaliśmy się czterokrotnie: dwa szkolenia odbyły się w 2019 roku (27–30 czerwca i 19–21 wrześ-
nia), kolejne dwa w 2020 roku (28 lutego – 1 marca i 28–31 maja). Tematyka spotkań była bardzo różna: osoby, które opracowały wstępny zarys działań, rozwijały go i uporządkowywały wiedzę dzięki modułom poświęconym logice projektu. Mogły też konfrontować swoje pomysły, testując je w życzliwej atmosferze podczas sesji wzajemnych inspiracji. Ci, którzy dopiero szukali doświadczeń w działaniach społecznych, poznali sposoby badania lokalnych potrzeb, analizy zasobów i rozwijania koncepcji, z którymi przyjechali. Wykorzystaliśmy metodę Design Thinking jako narzędzie docierania do potrzeb mieszkańców. Zależało nam, by młodzi ludzie pamiętali, że dobrze zaplanowany projekt wyrasta z właściwej diagnozy lokalnych problemów.

W następnej kolejności pracowaliśmy nad cyklem życia projektu i wyznaczaniem celów. Wszystko za pomocą metod aktywnego nauczania: symulacji i gier. Zapraszaliśmy też do ćwiczeń rozwijających umiejętność współdziałania w zespole. Staraliśmy się dostrzec i wzmocnić indywidualny potencjał każdej osoby w grupie: to będą bowiem ich SUPERMOCE, niezwykle przydatne przy realizacji Projektów Solidarności.

Od pomysłu do działania

Efektem przejścia przez modelowy proces Design Thinking były przykładowe pomysły na projekty. Koncepcje, które pojawiały się w trakcie „Fabryki Pomysłów”, dotyczyły wielu obszarów: od ekologii, przez integrację międzypokoleniową i akcje kulturalne, aż po programy edukacyjne i poświęcone wyrównywaniu szans.

Niektóre pomysły są dziś z powodzeniem realizowane. Jak np. „Las Rozwoju”, którego wstępny zarys powstał podczas premierowej edycji szkolenia. To inicjatywa wolontariuszy z Fundacji Sempre a Frente z Lublina. Częścią projektu było wyzwanie konkursowe realizowane pod hasłem #JestemOwocemWolontariatu, promujące aktywność społeczną. Do tej akcji włączyło się kilkadziesiąt osób, które na profilu organizacji publikują historie o tym, jak wolontariat wpłynął na ich życie.

Cykl szkoleń zrealizował trzyosobowy zespół trenerski w składzie: Kamila Kulpa, Jędrzej Szynkowski i Joanna Wrońska, przy ogromnym wsparciu pracowniczek Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności: Joanny Jastrzębskiej i Beaty Pankowskiej.

Kolejna edycja szkolenia z cyklu „Fabryka Pomysłów” rozpocznie się późną jesienią. Szczegóły będzie można znaleźć na stronie internetowej:
www.eks.org.pl