Filolog wymyślony na nowo


Z koordynatorką projektu Filolog atrakcyjny na rynku pracy… Magdaleną Opalą z WSF we Wrocławiu rozmawia Anna Wdowińska.

Nowy program kształcenia, nowe laboratorium, nowy portal w sieci. Dzięki projektowi FSS absolwenci Wyższej Szkoły Filologicznej (WSF) z Wrocławia szybciej odnajdują się na rynku pracy.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału uczelni. Co dokładnie udało się zrobić?

Dzięki projektowi Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego studenci mogą podjąć na WSF studia I i II stopnia na profilu praktycznym, wybierając moduły kształcenia stworzone zgodnie ze wskazówkami pracodawców oraz w oparciu o najlepsze praktyki. Młodzi ludzie mogą też brać udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach do nauki tłumaczeń ustnych oraz korzystać z portalu PracaDlaFilologa. pl. To platforma komunikacji między studentami i absolwentami a pracodawcami.

Zacznijmy od nowego programu studiów – opracowano go, wykorzystując doświadczenia partnera norweskiego.

Tak, skorzystaliśmy z doświadczeń Hogskulen Sogn og Fjordane (HiSF). To nowoczesna uczelnia, od wielu lat prowadząca międzynarodowe projekty badawcze oraz inicjatywy dotyczące organizacji kształcenia oraz mobilności studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia wiedzy i lepszego poznania ofert edukacyjnych obu uczelni. Myślę, że doświadczenie zdobyte w trakcie projektu oraz wiedza na temat Norwegii, społeczeństwa norweskiego, kultury i życia codziennego pozwolą w przyszłości rozszerzyć współpracę z instytucjami szkolnictwa wyższego tego kraju. WSF na pewno będzie dążyć do nawiązania nowych, ciekawych relacji.

Dzięki projektowi uczelnia zyskała też nowoczesne laboratoria językowe. Czy widać już efekty ich wykorzystywania?

Po dwóch latach działania laboratoriów do nauki tłumaczeń ustnych oraz prowadzenia w nich zajęć przez praktyków – tłumaczy ustnych zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania studentów WSF tą tematyką i formą kształcenia. Z pewnością uruchomienie laboratoriów przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności absolwentów WSF na rynku pracy, a także samej uczelni w polskiej przestrzeni edukacyjnej.

A czy portal PracaDlaFilologa.pl sprawdził się w praktyce?

Jestem przekonana, że tak. W ocenie pracodawców, studentów oraz absolwentów WSF, uruchomienie portalu łączącego studia z rynkiem pracy stanowi nową jakość w działalności Biura Karier WSF i samej uczelni.

Cały projekt pokazuje, że filolog – podobnie jak inżynier – też musi być kształcony zgodnie z potrzebami pracodawców.

To prawda. I dlatego relacje z pracodawcami, nawiązane i podtrzymywane w trakcie dwudziestomiesięcznej współpracy, stanowią duże osiągnięcie naszego projektu. Nasze środowiska muszą się ze sobą kontaktować, by tworzyć aktualną, innowacyjną i praktyczną ofertę edukacyjną, dzięki której absolwenci staną się wartościowymi pracownikami i z łatwością odnajdą się na rynku pracy.

  • PROGRAM: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
  • REALIZATOR: Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, koordynator projektu Magdalena Opala
  • CZAS REALIZACJI: 1 marca 2014 r. – 31 października 2015 r.
  • STRONA WWW: www.wsf.edu.pl