Głos młodych na Europejskim Tygodniu Młodzieży


Twórz, Działaj, Włącz się! – tak brzmiało hasło oficjalnych, warszawskich obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży. 9 maja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zorganizowała warsztaty dla młodzieży, debatę ekspertów i koncert grupy Lilly Hates Roses.

Uroczystość otworzył dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek, a słowo wstępu do uczestników wygłosiły: minister cyfryzacji Anna Streżyńska oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Zarząd FRSE reprezentowała Anna Salamończyk-Mochel.

By pokazać siłę organizacji pozarządowych, do udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń realizujących projekty w ramach programu Erasmus+. Uczestniczyli oni w konkursie YouthLab – w trakcie trzyminutowej prezentacji mieli zachęcić publiczność do głosowania na swoje przedsięwzięcia. Serca uczestników zdobył Paweł Śpioch z Fundacji Akademii Podmiotowego Wspierania Młodzieży, który o swoim projekcie opowiedział… rapując.

Ważnym punktem obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży była debata Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim. Zaproszeni prelegenci – dr Marta Komorska (socjolog i rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), Maciej Szcześnik (prorektor Warszawskiej Szkoły Filmowej), bloger Konrad Kruczkowski (Halo Ziemia), Robert Król (dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji) oraz Adam Janczewski (przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP) – dyskutowali na temat nowych narzędzi cyfrowych budujących aktywne społeczeństwo.

fot. Krzysztof Kuczyk