Grajmy drużynowo!


Premier RP Beata Szydło do uczestników Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Wyzwaniem naszych czasów jest to, aby młodzi ludzie – tacy jak Wy – jeszcze bardziej angażowali się w życie publiczne, polityczne i społeczne. To właśnie siła i determinacja wynikająca z młodości stanowi szansę dla Europy oraz dla każdego z państw, które reprezentujecie. Politycy powinni przyjąć ten fakt do wiadomości i zacząć z młodymi ludźmi współpracować. Jesteście świetnie przygotowani, wykształceni oraz macie bezcenne doświadczenie.

Naszym wspólnym celem jest budowanie przyszłości Europy, która przeżywa dziś bardzo burzliwy okres. Wszyscy jesteśmy tego świadkami, wzbudza w nas to niepokój oraz głębokie przemyślenia, natomiast nie do końca wiemy, jak stawić czoła aktualnym wyzwaniom. Musimy nazwać i zdiagnozować narastające problemy – to wielkie wyzwanie, jakie stoi przed nami. Kluczem do stawienia czoła tym wyzwaniom jest budowana dynamicznie współpraca pokoleń – jest ona przyszłością Europy.

Trzeba grać drużynowo, stworzyć zespół i zbudować go w oparciu o wzajemne zaufanie. Trzeba słuchać siebie nawzajem i nie bać się podejmować trudnych i odważnych decyzji. Być odpowiedzialnym, konsekwentnym, szanować innych. Rozmawiać i szukać kompromisu. Dzisiaj w Polsce i w Europie jest wiele trudnych spraw do rozwiązania i dlatego potrzebny jest dialog, potrzebna jest rozmowa i próba szukania kompromisu. Bardzo się cieszę, że tutaj, w Nowym Sączu spotykają się młodzi ludzie z różnych części Europy. Czynicie krok w dobrym kierunku, do budowania wspólnoty.

Wiem, że są tutaj obecni ludzie, którzy niegdyś przyjeżdżali do tego miejsca tak jak Wy, jako młodzi uczestnicy – dzisiaj mają swoje firmy, są liderami i spotykają się z Wami, dając dobry przykład i dzieląc się cennym doświadczeniem. Świadczy to o ich konsekwencji w działaniu i odpowiedzialności. Zarówno w wielkich, jak i w małych sprawach potrzebna jest odpowiedzialność. Każdy lider, polityk lub przedsiębiorca musi być odpowiedzialny za to, co mówi i co robi.

Projekt integracji europejskiej to wielkie wyzwanie – Unia Europejska została zbudowana na wielkim marzeniu Roberta Schumanna o wspólnocie i jedności. Nasuwa się pytanie – czy powinniśmy dążyć do jedności w różnorodności czy różnorodności w jedności? To pytanie dziś stawia wielu politologów, socjologów i historyków. Unia Europejska jest wielkim wyzwaniem dającym jednocześnie wielkie nadzieje. Jednak gdy obserwujemy to, co dzieje się aktualnie w Europie: kryzys gospodarczy oraz imigracyjny, bezrobocie wśród młodzieży, wykluczenie i frustrację młodych ludzi, nasuwa się pytanie – co zrobić, aby dać młodemu pokoleniu realną szansę na rozwój? Można odnieść wrażenie, że elity europejskie za bardzo skupiły się na realizowaniu własnych, często politycznych i gospodarczych interesów, nie patrząc na to, co dzieje się ze społeczeństwami krajów członkowskich. Bardzo istotne jest, aby dialog i dyskusja w Unii Europejskiej były żywe. Należy też zastanowić się, czy aktualny system działa poprawnie.

Nie ma wątpliwości, że Unia Europejska jest potrzebna. My – mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej musimy aktywnie budować wspólnotę i dbać o nią, musimy myśleć o wzajemnej integracji, abyśmy nie zostali zdominowani przez silniejszych sąsiadów. Aby odpowiedzieć na bieżące problemy, musimy rozmawiać zarówno na poziomie instytucji europejskich, jak i w ramach takich spotkań, jak Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Gdy Wy, jako politycy i przedsiębiorcy, będziecie brali odpowiedzialność za przyszłość Waszych krajów, być może dzięki takim doświadczeniom jak to Forum, dzięki integracji, rozmowie i nawiązanym relacjom, wspólnota budowana przez Was stanie się przyszłością instytucji, jaką jest Unia Europejska.