HOP


Od szkolenia stacjonarnego do internetowego w jeden weekend? Fińskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Centrum Współpracy SALTO EECA to się udało!

Początek marca 2020. Wszyscy wokoło mówią, że sytuacja jest „bardzo dynamiczna”. Również w dziedzinie europejskiej pracy z młodzieżą. Seminaria i szkolenia najpierw są wstrzymywane, a następnie przekładane lub odwoływane. Zarówno te międzynarodowe, jak i lokalne.

W tym czasie my – czyli Fińska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (EDUFI) oraz Centrum Współpracy SALTO dla krajów Europy Wschodniej i Kaukazu (działające w strukturach FRSE) – planujemy organizację w fińskim Oulu „HOP Crash Course”
– szkolenia stacjonarnego z elementami online. Kurs ma zgromadzić autorów kursów online i osoby, które je prowadzą, a także przedstawicieli obu młodzieżowych programów europejskich: Erasmus+ Młodzież oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Celem szkolenia ma być omówienie jakości uczenia się online, a także zasad planowania, tworzenia i publikowania kursów w internecie na platformie HOP.

Internetowa część „HOP Crash Course” przebiega zgodnie z planem. Uczestnicy wdrażają się w temat w trakcie kursu „HOP! Zaplanuj, utwórz i opublikuj swój pierwszy kurs online”. Wszystko idzie dobrze, dopóki… no cóż, dopóki wirus nie opanowuje naszej części świata. Z dnia na dzień sytuacja diametralnie się zmienia. Podróżowanie staje się niemożliwe, kraje zamykają granice, stacjonarną część szkolenia w Finlandii trzeba anulować. Ale przecież szkoda byłoby zrezygnować z kursu na temat uczenia się online tylko dlatego, że nie można się spotkać osobiście! Powoli dochodzimy do wniosku, że nasze szkolenie należy w całości przenieść do internetu.

Trzeba działać razem

„Powoli” to jednak nieodpowiednie słowo. Na przeniesienie szkolenia do internetu mamy tylko weekend. Wspólnym wysiłkiem przygotowujemy nowy harmonogram, aranżujemy webinaria, angażujemy gości, planujemy pracę grup projektowych i rozciągamy proces na dziesięć dni, mając na uwadze wszelkie ograniczenia związane z uczeniem się online w warunkach kwarantanny.
Podczas pierwszego webinarium przedstawiamy platformę HOP, opartą na środowisku Moodle. Platforma ta oferuje przestrzeń dla kursów online w ramach Erasmus+ Młodzież i Europejskiego Korpusu Solidarności. Ale HOP to także społeczność osób uczących się, autorów i prowadzących kursy oraz ich organizatorów (narodowych agencji i centrów SALTO). Drugie internetowe seminarium obejmuje tematy dotyczące jakości uczenia się online w ramach edukacji pozaformalnej i europejskiej pracy młodzieżowej. Rozmawiamy też o sposobach motywowania i angażowania uczących się. Kolejne spotkanie poświęcamy praktycznym i technicznym aspektom tworzenia kursów online na platformie HOP.

Praktyczna część szkolenia odbywa się w małych, roboczych grupach. Zespoły projektowe pracują samodzielnie nad nowymi pomysłami lub nad istniejącymi kursami online. Uczestnicy próbują różnych możliwości platformy HOP: dowiadują się, jak rekrutować i zapisywać uczących się do kursów, jak tworzyć zajęcia edukacyjne online lub jak projektować odznaki sprawności. Każdą z praktycznych sesji analizujemy na początku kolejnego spotkania w sieci. I wszystko się udaje!

Dobrze zorganizowani

Globalna kwarantanna zmusiła miliony osób do błyskawicznej zmiany zasad działania. Przejście od uczenia się stacjonarnego do uczenia się online również dla nas oznaczało sporą dozę niepewności. Zmotywowało nas, by wspólnie z uczestnikami odkrywać nowe możliwości, uczyć się przez doświadczenie (jakże istotne dla edukacji pozaformalnej!), ale też pogodzić z ryzykiem niepowodzeń. Czy taka zmiana formy uczenia się jest możliwa? Tak! Czy jest to ciekawe? Zdecydowanie! Nasze doświadczenie w dziedzinie edukacji pozaformalnej i pracy z młodzieżą stało się jeszcze bogatsze.

Część webinarów została nagrana i jest dostępna na kanale YouTube SALTO EECA: www.salto-youth.net/HOPwebinar
Platforma HOP: www.HOP.salto-youth.net
Zdjęcie: Priscilla du Preez