Informacja na miarę


PROJEKTY ZWYCIĘZCÓW KONKURSU EDUINSPIRACJE – KATEGORIA INFORMACJA EUROPEJSKA DLA MŁODZIEŻY

Dotarcie z informacją o funduszach europejskich do młodych ludzi to zadanie niełatwe. Dlatego właśnie na wyróżnienie zasługuje przemyślana i dopasowana do potrzeb odbiorców działalność punktu Eurodesk Polska w Rzeszowie.

Współczesny świat i możliwość korzystania z internetu sprawiają, że teoretycznie każdy młody człowiek może dotrzeć do informacji sam – zauważa Ewa Nowak-Koprowicz, konsultantka Eurodesku. – Ale, jak się okazuje, trudne jest dotarcie do informacji właściwej i wiarygodnej – dodaje. Ze względu na fakt, że w Polsce nie ma krajowego systemu informacji młodzieżowej, szczególnie ważną rolę odgrywa sieć Eurodesk.

Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska w Rzeszowie działa przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Cztery konsultantki punktu prowadzą eurolekcje i warsztaty (Europraca, Eurostudia, Eurowolontariat, Europa dla młodzieży), organizują wykłady i prezentacje na temat możliwości nauki i pracy w Europie, publikują też informacje w internecie. W 2015 r. Eurodesk Rzeszów przeprowadził łącznie 20 eurolekcji i warsztatów, w których udział wzięło ponad 500 osób.

Najważniejszą grupę odbiorców informacji oferowanych przez Eurodesk stanowią młodzi ludzie, osoby pracujące z młodzieżą oraz organizacje i instytucje zajmujące się tematyką młodzieżową. – Pomagamy im wszystkim dotrzeć do informacji odpowiedniej jakości i dopasowanej do potrzeb na danym poziomie rozwoju. Inaczej pracujemy z nastolatkami, inaczej z maturzystami, inaczej ze studentami i absolwentami – podkreśla Ewa Nowak-Koprowicz.

Lekcje prowadzone dla uczniów podkarpackich szkół cieszą się dużą popularnością. Często to sami nauczyciele zgłaszają się do konsultantów, prosząc o poprowadzenie kolejnych spotkań. W ten sposób powstała baza zaprzyjaźnionych szkół, które są na bieżąco informowane o prowadzonych projektach. Do konsultantów samodzielnie zgłasza się również wielu młodych ludzi, prosząc o wysyłanie e-maili z informacjami.

Konsultanci Eurodesk Rzeszów dbają, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Współpracują z wieloma instytucjami, m.in. z lokalnymi mediami, szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, bibliotekami czy władzami samorządowymi. Starają się także zainteresować ofertą młodzież z mniejszych miejscowości, która często nie wie, że może korzystać z różnych akcji i programów wsparcia na tych samych zasadach, co jej rówieśnicy z Rzeszowa.

Rzeszowski punkt Eurodesk ściśle współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz instytucjami przy niej działającymi. Dzięki temu działania w zakresie edukacji pozaformalnej, zainicjowane przez Eurodesk, zostały rozwinięte i wykorzystane przez WSIZ w innych projektach, np. Rzeszowskiej Akademii Inspiracji oraz w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym. W ten sposób uczelnia buduje markę instytucji, której zależy na tym, by region się dobrze rozwijał, oraz by odpowiednio wspierać lokalną społeczność. – Nie zajmujemy się wyłącznie popularyzacją międzynarodowych mobilności, ale również motywujemy młodych ludzi do działania w skali lokalnej – podsumowuje Ewa Nowak-Koprowicz.

  • KATEGORIA: Informacja europejska dla młodzieży
  • INSTYTUCJA: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • TYTUŁ PROJEKTU: Prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie