Jak eTwinning zmienia świat


Stworzenie nowych partnerstw, które zaowocują międzynarodowymi projektami to główny cel trzydniowego seminarium kontaktowego „Entrepreneurship with eTwinning”. W spotkaniu wzięło udział 23 nauczycieli z Polski i 20 z Francji. Uczestnicy poszukiwali w Gdańsku inspiracji i dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją programu eTwinning.

Pomysły na projekty mogą być wszędzie. Jak podkreśla Chris Williams, jeden z prelegentów seminarium, aby naprawiać świat, najpierw należy wprowadzić zmiany w najbliższym otoczeniu. Używanie plastikowych sztućców w stołówkach szkolnych, marnotrawienie jedzenia, nadmiar billboardów w drodze do szkoły, trenowanie postaw przedsiębiorczych, równość kobiet i mężczyzn – to wszystko może stanowić punkt wyjścia do wielkich zmian.

 Myśl lokalnie, działaj globalnie

Dobrym przykładem kreatywnego projektu, który w 2018 r. zyskał uznanie społeczności pedagogicznej na całym świecie jest efekt współpracy szwedzko-francuskiej o nazwie „The Cube”. Projekt polegał na stworzeniu 30 dużych czarnych sześcianów, które zostały umieszczone w szwedzkich placówkach oświatowych, ale również w innych światowych metropoliach: Belgradzie, Budapeszcie, Paryżu i Nowym Jorku. Każdy sześcian był zbudowany ze stali, ważył 500 kg i mierzył 3 mkw. Ich wnętrza, kreowane przez samych uczniów, zawierały interpretację Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Poza edukacją młodzieży celem projektu było zwalczanie postaw ksenofobicznych oraz rasistowskich.

– Program eTwinning daje ogromne możliwości technologiczne i nieograniczony zasięg. Reszta zależy wyłącznie od nauczycieli. Uczniowie zyskują dzięki temu ciekawszą propozycję programu nauczania i mogą współpracować z rówieśnikami z innych krajów, a to dla nich olbrzymia wartość – podkreśla Paweł Czapliński, koordynator programu eTwinning w Polsce. Głównym celem tego programu jest przekraczanie barier i wychodzenie poza program zajęć lekcyjnych w szkołach. Dzięki temu młodzież uczy się nowych umiejętności, poznaje różnice kulturowe i porozumiewa się w innych językach. – Jako organizatorzy niczego nie narzucamy, a naszych uczestników ogranicza wyłącznie wyobraźnia. Nauczyciele mają pełną dowolność i elastyczność. Sami decydują, z kim chcą współpracować, a swoje pomysły starają się złożyć w jeden wspólny projekt – dodaje Paweł Czapliński.

 14 szans, aby zmienić świat na lepszy

Kwietniowe spotkanie w Gdańsku zaowocowało aż 14 nowymi partnerstwami eTwinning. Nauczyciele, po powrocie do swoich szkół będą je dalej realizować przy pomocy narzędzi dostępnych na platformie TwinSpace.

Powstała m.in. wstępna koncepcja projektu „Be bright, eat right” (wolne tłum. „bądź bystry, jedz świadomie”), dzięki której 60 uczniów z Francji i Polski poszerzy wiedzę na temat rolnictwa i spożywanych produktów, a także stworzy ekologiczne ogrody warzywne przy swoich szkołach. Pedagodzy opracowali też projekt „Building puentes” (wolne tłum. „budowanie porozumienia”). Za pomocą kreatywnych form (plakaty, zdjęcia, filmy) młodzież pogłębi wiedzę o różnicach kulturowych oraz będzie przeciwdziałać nietolerancji. Z kolei „Being different: from rejection to acceptance” (tłum. „bycie innym: od odrzucenia do akceptacji”) pokaże uczniom, że różnice pomiędzy ludźmi powinny być powodem do dumy.