Jak powstaje innowacyjność


PROJEKTY ZWYCIĘZCÓW KONKURSU EDUINSPIRACJE – KATEGORIA EDUKACJA ZAWODOWA

Zamiast nudnych zajęć teoretycznych – wspólna gra symulacyjna. Projekt Uniwersytetu Łódzkiego to innowacyjny pomysł na nauczanie przedsiębiorczości: z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących uczniów i promujących współpracę.

Projekt Homoresponsabilis in the globalized world miał na celu transfer symulacyjnej gry biznesowej, opracowanej przez jednego z partnerów przedsięwzięcia – Groupe One z Belgii. Transfer polegał na adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich: Bułgarii, Austrii oraz Polski. Dzięki temu powstał atrakcyjny materiał służący kształceniu przedsiębiorców, towarzysząca mu metodyka nauczania aktywnego, a także podręcznik do gry Homoresponsabilis North South wraz z przewodnikiem dla nauczyciela.

Tematykę gry w każdym z krajów partnerskich dopasowano do specyfiki regionu – w przypadku Łodzi był to przemysł włókienniczy. – Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że bierne przekazywanie wiedzy nie przystaje do potrzeb studentów i uczniów – mówi koordynator projektu Janusz Reichel. – Młodzi ludzie zamiast wykładu czy zaczytywania się w obszernych rozdziałach książek oczekują bodźców, animacji. Studenci zwracają też uwagę na zbyt małą liczbę zajęć praktycznych i niedostateczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy – dodaje.

Opracowana w ramach projektu gra biznesowa Homoresponsabilis North South pozwala przećwiczyć w bezpiecznych, symulacyjnych warunkach trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku. Gracze zmuszeni są reagować na problemy ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, które przytrafiają się ich przedsiębiorstwom. Zastosowanie symulacji w procesie uczenia pozwala na dostosowanie się do potrzeb ucznia, zwiększenie skuteczności i atrakcyjności procesu nauczania. Służy to wzmocnieniu już nabytych kompetencji i zarazem umożliwia twórcze i aktywne podejście do tematu.

Charakter gry sprawia, że może być ona stosowana zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Na UŁ gra wykorzystywana jest m.in. w trakcie zajęć na Wydziale Zarządzania, w ramach przedmiotu Społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw, a także podczas zajęć przeznaczonych dla uczestników programu Erasmus+.

Realizatorzy projektu upowszechniają opracowaną przez siebie grę również poza murami uczelni. Docierają do szkół, nauczycieli, trenerów. – Forma gry jest na tyle uniwersalna, że może być wykorzystywana przez różne placówki zajmujące się zarządzaniem i biznesem – zauważa Janusz Reichel.

Autorzy projektu nawiązali już współpracę z instytucjami i szkołami z regionu łódzkiego i nowosądeckiego, gdzie przeszkolili nauczycieli i przekazali im niezbędne materiały. – Ważne było dla nas to, aby gra mogła trafić do szkół zawodowych. Niech uczniowie przestaną biernie przyglądać się życiu i przygotowują się do kariery zawodowej – podkreśla Janusz Reichel.

  • KATEGORIA: Edukacja zawodowa
  • INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki
  • TYTUŁ PROJEKTU: Homoresponsabilis in the globalized world