Jakość mobilności


Debata Erasmus+

Nad tym, jak podnosić jakość wymian studenckich oraz zachęcać studentów do wyjazdów w celach edukacyjnych zastanawiali się uczelniani i wydzia­łowi koordynatorzy programu Erasmus+. Debata z ich udziałem odbyła się 27 listopada br.

Program Erasmus+ każdego roku umożliwia wy­jazd do zagranicznej uczelni ok. 200 tysiącom europejskich studentów, którzy podnoszą swoje kompetencje oraz uczą się, jak funkcjonować w międzynarodowym zespole. – Chcemy, aby wy­jazdy w programie Erasmus+ jak najlepiej osiągały stawiane przed nimi cele. Chcemy zminimalizować zjawisko wyjazdów nieprzemyślanych, nietrafionych, nieprowadzących do podniesienia kompetencji ich uczestników – wyjaśniała Beata Skibińska, zastępca dyrektora programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

W czasie spotkania eksperci Narodowej Agencji oraz przedstawiciele uczelni dyskutowali na temat tego, jak motywować studentów do zagranicznych wyjazdów oraz, jaką rolę mogą w tym procesie ode­grać nauczyciele akademiccy. – Najlepszym moty­watorem dla studentów jest pracownik uczelni, który sam wyjechał za granicę w celach edukacyjnych – wyjaśniała Renata Decewicz, ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zdaniem dr. Grzegorza Kuli z Katedry Ekonomii Sfery Publicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW pracownicy bardzo często nie motywują jednak studentów do zagranicznych wyjazdów, ponieważ obawiają się, że uczelnie opuszczą najlepsi i najzdolniejsi z nich.

W trakcie debaty podjęto również temat uzna­walności mobilności oraz zastanawiano się nad obawami, które towarzyszą wyjeżdżającym osobom. – Studenci mają głównie problem z barierą językową. Często jest to całkowicie nieuzasadnione, ponieważ na tle innych wypadamy dosyć dobrze – tłumaczyła Aleksandra Bogacka, przedstawicielka Erasmus Student Network.

Ważnym zagadnieniem, które omówiono podczas spotkania, była także mobilność pracowników uczel­ni. Nauczyciele akademiccy coraz chętniej bowiem uczestniczą w wyjazdach w celach szkoleniowych i jednocześnie coraz rzadziej decydują się na dłuższe wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zebrane podczas debaty uwagi i rekomendacje mają posłużyć przygotowaniu rozwiązań, które podniosą jakość wymian realizowanych w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe.

Więcej informacji na temat spotkania można znaleźć na stronie www.erasmusplus.org.pl/akademia/debata/.