Jedna z najważniejszych lekcji w życiu


Choć najczęściej kojarzona jest z prowadzeniem własnego biznesu, to można na nią patrzeć też przez pryzmat kompetencji cechujących osoby aktywne i pełne inicjatyw. Przedsiębiorczość – powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat

Przedsiębiorczość w szkole powinna skupić się na wspieraniu uczniów w tym, by nauczyli się być aktywni oraz ciągle szukali nowych szans i doświadczeń. By budowali pewność siebie, zaradność, kreatywność i otwartość, które pozwolą im odnaleźć się w nowych sytuacjach. Dobrze dobrane zadania pozwolą im rozwinąć umiejętności autoprezentacji, asertywności, oceny ryzyka czy komunikacji interpersonalnej.

Mimo że przedsiębiorczość raczej kojarzy się z późniejszymi etapami kształcenia, warto zadbać o wprowadzanie jej już od najmłodszych klas. Dzięki temu rozwiną się ważne umiejętności: kreatywność, wytrwałość, pewność siebie. Dodatkowo z każdym niepowodzeniem (bo one też będą im towarzyszyć) zmniejszy się lęk przed porażką. Po kilku takich doświadczeniach uczniowie wiedzą już, że przegrana to nie koniec świata i trzeba próbować ponownie. Szkoła nie przygotuje młodych przedsiębiorców na wszelkie scenariusze, ale może dać im poczucie, że ich los leży w ich rękach.

Jak zacząć?

Uczenie przedsiębiorczości nie powinno zaczynać się od wykładu. Najlepszym sposobem jest włączenie uczniów w konkretne zadania do zrealizowania. Szkolne kiermasze, na których dzieci zbierają pieniądze na określone cele, czy znane z amerykańskich filmów stragany z ręcznie robioną lemoniadą mogą być dobrym przykładem. Dzięki takiemu podejściu dzieci będą musiały się zaangażować – bierne przyglądanie się w tym przypadku absolutnie się nie sprawdzi. Kluczem do tego będzie np. wprowadzenie elementów grywalizacji (inaczej: gamifikacji), czyli metod znanych z gier, do modyfikowania zachowań w życiu realnym. Uczniowie mogą np.: zarządzać wirtualnymi firmami z wykorzystaniem symulacji biznesowych, uczyć się negocjacji w grze planszowej (np. „Chłopska Szkoła Biznesu”) czy zarządzać finansami osobistymi, grając np. w „Cashflow”. Zgamifikować można każde szkolne zajęcia. Taka konstrukcja lekcji sprawia, że młodzież uczy się nie tylko teorii z danego przedmiotu, lecz także brania odpowiedzialności za swój proces nauki, podejmowania decyzji o wyborze zadań, pracy w zespole czy prezentowania siebie i rezultatów pracy. A to są właśnie kompetencje przedsiębiorcze.

Internet bogaty jest w ciekawe przykłady scenariuszy zajęć oraz szkoleń i webinariów. Jedną ze stron z takimi materiałami jest platforma eTwinning. Umożliwia ona nawiązanie międzynarodowej współpracy opartej na wymianie doświadczeń i wspólnym poznawaniu nowych metod, oferuje bezpłatne szkolenia rozwijające określone umiejętności, np. kurs online oraz dwudniowe seminaria szkoleniowo-kontaktowe. Nauczyciele początkujący w temacie grywalizacji mogą skorzystać z kolejnego bezpłatnego kursu online „Tydzień z gamifikacją”, dostępnego także na stronie etwinning.pl.

Korzyści dla nauczyciela

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów w trakcie nauczania przedsiębiorczości uczniowie zwykle są bardziej zmotywowani, chętni do pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi dydaktycznych, np. symulacji biznesowych, sprawia również, że zmienia się rola nauczyciela. Staje się on dla uczniów nie tylko źródłem wiedzy, lecz także doradcą, do którego młodzi ludzie chętnie się zgłaszają, by przedyskutować możliwe rozwiązania i ich konsekwencje.