Job shadowing, czyli nie taki diabeł straszny


Dobry projekt to taki, w którym nie tylko prawidłowo określono problemy i cele. Ważny jest też dobór odpowiednich narzędzi, pozwalających szybko zdobyć kompetencje, których najbardziej brakuje.

Sposobów na rozwijanie warsztatu pracy jest wiele, jednak dane pokazują, że w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ wnioskodawcy wybierają rozwiązania bezpieczne, a nie skuteczne. Większość wnioskodawców planujących podniesienie kompetencji korzysta z kursów/szkoleń organizowanych i planowanych przez instytucje pośredniczące. Jedynie 20 proc. mobilności stanowią wyjazdy na job shadowing (JS). Tymczasem z wizytacji projektów realizowanych w ramach Mobilności kadry edukacji szkolnej wynika, że to właśnie możliwość bezpośredniego śledzenia pracy zagranicznych nauczycieli i ekspertów daje najlepsze rezultaty. Mobilności te są najbardziej efektywne, a zdobyte w ich trakcie umiejętności są często wykorzystywane przez pedagogów.

Do podobnych wniosków prowadzi lektura raportów końcowych składanych przez beneficjentów akcji 1 sektora Edukacja szkolna. Wynika z nich, że to właśnie mobilności typu JS są najskuteczniejszym narzędziem dla szkół – gwarantują im nabycie konkretnych umiejętności i ich właściwe wykorzystanie przy wsparciu instytucji przyjmującej. „Job shadowing umożliwia stworzenie realnych, ludzkich, a nie tylko wirtualnych relacji z partnerskimi szkołami” – przekonują w raporcie nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu. „Jako szkoła chcemy uczyć się od innych. Jesteśmy przekonani, że dobra placówka to taka, która jest otwarta na to, co nowe i gotowa na zmiany. Zdiagnozowaliśmy nasze braki i niedomagania, i chcemy korzystać z doświadczenia innych, aby te obszary naprawiać” – dodają.

Jakie kroki należy podjąć, by skorzystać z JS? Po pierwsze, trzeba wybrać obszary, które wymagają poprawy i poszukać instytucji partnerskiej o zbliżonym profilu, np. poprzez platformy School Education Gateway, eTwinning lub Eurodesk. Nie bójmy się również kontaktować bezpośrednio ze szkołami, których internetowy profil nas zainteresował. Zwykle do wyjazdu wystarczy znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym, warto sprawdzić to na etapie rekrutacji. Pamiętajmy też, że kompetencje językowe można polepszyć, uczestnicząc w kursach organizowanych przed wyjazdem (w ramach tzw. przygotowania językowego) lub w ramach projektu.

Job shadowing można skroić na miarę indywidualnych potrzeb – katalog tematów, których może dotyczyć wyjazd, jest otwarty. Ważne, aby odzwierciedlały one cele nakreślone w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły i uwzględniały jej możliwości organizacyjne.

Obserwacje mogą trwać od dwóch do 60 dni – wszystko zależy od potrzeb oraz możliwości danej instytucji. Jak piszą nauczyciele z Wrocławia, wyjazd na job shadowing „gwarantuje nie tylko poznanie nowych metod nauczania i rozwiązań organizacyjnych”, ale także „podniesienie poziomu kompetencji językowych nauczycieli (…), a w konsekwencji także podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów”.

Warto więc podjąć wyzwanie i stworzyć projekt na miarę własnych oczekiwań i możliwości!

Fot. Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu