Kongres szans


Edukacja pozaformalna dorosłych nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. By się o tym przekonać, wystarczyło wybrać się w czerwcu do Łodzi

W mieście włókniarzy Polska Izba Firm Szkoleniowych i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce zorganizowały II Kongres Edukacji Pozaformalnej. Celem wydarzenia było uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że taki rodzaj edukacji istnieje, a rynek usług rozwojowych (umożliwiających rozwój osobisty) jest coraz większy.

W Kongresie wzięło udział 350 osób, m.in.: przedstawiciele firm szkoleniowych, organizacji pozarządowych, trenerzy oraz reprezentanci władz centralnych i samorządowych, a także instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy.

Podczas Kongresu dyskutowano na temat obecnych trendów i przyszłości edukacji pozaformalnej w Polsce i w Europie. Sesjom plenarnym towarzyszyły sesje równoległe, podczas których zaprezentowano nowoczesne inicjatywy, rozwiązania i dobre praktyki w obszarze edukacji pozaformalnej. Organizatorzy wyodrębnili również część wystawienniczą, gdzie prezentowane były produkty i usługi dla sektora.

Najważniejszym efektem spotkania jest powołanie Sojuszu Edukacji Pozaformalnej. Jego celem jest integracja środowisk branży szkoleniowej, wsparcie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz rozwoju edukacji pozaformalnej, współpraca przy realizacji publicznej polityki na rzecz uczenia się przez całe życie oraz prowadzenie działań w celu zwiększenia odsetka dorosłych osób uczących się (w tym szczególne wsparcie rozwoju zawodowego pracowników). Na Kongresie wypracowano również Białą Księgę – katalog postulatów, jakie branża usług szkoleniowo- rozwojowych kieruje do administracji i przedsiębiorców.

Na Kongresie nie mogło zabraknąć przedstawicieli elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE (ec.europa.eu/epale). Pracownicy Krajowego Biura EPALE prezentowali ją podczas jednej z przedpołudniowych sesji równoległych oraz promowali na stoisku, które cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Platforma jest inicjatywą Komisji Europejskiej podjętą w ramach zobowiązania do podnoszenia jakości uczenia się dorosłych w Europie i finansowaną ze środków programu Erasmus+. Celem EPALE jest stworzenie interaktywnej europejskiej społeczności specjalistów w zakresie uczenia się dorosłych, którzy dzięki platformie mają możliwość nawiązywania kontaktów z osobami z branży, planowania wspólnych projektów, wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji i publikowania treści, a także znajdowania informacji, materiałów, opisów dobrych praktyk oraz dokumentów strategicznych z tego zakresu.

EPALE odnosi się do wszystkich rodzajów edukacji dorosłych – zawodowej, niezawodowej, formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Bardzo dużo miejsca zajmuje jednak na niej właśnie edukacja pozaformalna, i nie jest to przypadkowe – według danych Eurostatu dorośli Europejczycy uczestniczą w uczeniu się pozaformalnym kilkukrotnie częściej niż w edukacji formalnej. Również w Polsce w ostatnich latach systematycznie rośnie przewaga udziału osób dorosłych w uczeniu się pozaformalnym względem korzystania z edukacji formalnej.