Kto szuka, nie błądzi


Na platformie EPALE edukatorzy osób dorosłych poszukują inspiracji do wzbogacenia swojego warsztatu, a organizacje – partnerów, z którymi mogłyby zrealizować międzynarodowy projekt.

Umożliwia to specjalna wyszukiwarka

Wyszukiwarka powstała po to, aby stworzyć przestrzeń do współpracy organizacjom z całej Europy, planującym projekt w obszarze uczenia się dorosłych, na przykład w programie Erasmus+. Można w niej znaleźć zaproszenia do udziału w projekcie lub informacje o profilach organizacji, które są chętne do nawiązania współpracy. Można też zamieścić własne ogłoszenie. Zaproszeń jest dużo, zwłaszcza przed terminem składania wniosków. Są to najczęściej zaproszenia do udziału w partnerstwie, publikowane przez przyszłych koordynatorów projektu. Przez niemal sześć lat pojawiło się na EPALE 98 ogłoszeń z Polski, a co piąte skutecznie zachęciło zagranicznych partnerów do podjęcia współpracy.

Zapytaliśmy cztery koordynatorki o to, jak udaje się znaleźć partnera, na co warto zwracać uwagę podczas pisania ogłoszenia i nawiązywania międzynarodowej współpracy. To szczególnie cenne, bo za kilka miesięcy rozpocznie się nowa perspektywa finansowa programu Erasmus i wyszukiwarka może się stać pomocna.

Dlaczego warto skorzystać z wyszukiwarki?

– Zależało nam na poznaniu rozwiązań stosowanych w obszarze ekonomii społecznej w Europie. Od lat zajmujemy się tą tematyką i dostrzegamy wiele wyzwań związanych z jej rozwojem w Polsce. Chcieliśmy zobaczyć, jak inne kraje sobie z nimi radzą, i podzielić się naszymi doświadczeniami. Uznaliśmy, że idealnie nadaje się do tego projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, a że nie mieliśmy organizacji partnerskich, postanowiliśmy szukać ich za pośrednictwem EPALE. Dzięki temu nasze ogłoszenie mogło dotrzeć to szerokiego grona potencjalnie zainteresowanych instytucji – opowiada Katarzyna Potoniec z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

– Ubiegając się o dofinansowanie nowych projektów, zawsze staramy się zaprosić jedną lub dwie instytucje całkowicie nieznane. Chcemy nawiązywać kontakty z tymi, z którymi jeszcze nie współpracowaliśmy. Czasami zachodzi potrzeba realizacji określonego zadania, a wśród instytucji, które znamy, żadna nie jest w stanie podjąć się tego zadania – mówi dr Ludmiła Walaszczyk z Instytutu Technologii Eksploatacji.

Jak napisać ogłoszenie?

– Ogłoszenie powinno być zwięzłe, zawierać jak najwięcej konkretnych informacji napisanych w sposób jasny i nieformalny. Tak kształtuje się obraz naszej instytucji jako przyjaźnie nastawionej, a jednocześnie rzeczowej i odpowiedzialnej. To zachęca do kontaktu – mówi Sylwia Kurszewska z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Co powinno się w nim znaleźć?

Ogłoszenie to rodzaj wizytówki organizacji i warto przygotować je tak, aby nas samych zachęciło do współpracy. Kilka podstawowych informacji pomoże partnerom ocenić, czy warto zaangażować się w projekt:

  • Opis działalności: ogólne informacje o naszej organizacji, obszarze współpracy i grupie odbiorców korzystających z jej oferty.

à Warto podkreślić swoje doświadczenie w realizacji projektów zarówno w roli koordynatora, jak i partnera.

  • Profil projektu: zakres działań, grupa odbiorców, informacje o warunkach, jakie powinna spełnić organizacja partnerska. Jedno, dwa zdania o projekcie lub nawet sam jego tytuł sugerujący tematykę są niezbędne.

à Pomocne są hasła: „Reliable organisation is looking for Partners”, „Ready project – looking for Partners”.

  • Język: ogłoszenia zawsze zamieszczamy w języku angielskim, bo to zwiększa szanse na znalezienie partnera, na którym nam zależy.
  • Oczekiwania wobec partnerów: jakiego partnera szukamy i jakie będzie miał zadania w projekcie, konkretny zakres tematyczny oraz oczekiwania względem potencjalnie zainteresowanych (np. partnerstwo lub kierowanie projektem, cele – np. opracowanie innowacyjnej metody). Pomoże to określić, czy dany projekt wpisuje się w krąg zainteresowania potencjalnych partnerów i czy są w stanie podjąć się realizacji naszych oczekiwań.
  • Kraje pochodzenia: różnorodność geograficzna jest zaletą wniosku konkursowego. Umożliwia wymianę doświadczeń organizacji z wielu regionów Europy, dlatego warto określić, kogo zapraszamy do współpracy. Jeśli zależy nam na partnerach z konkretnych krajów, warto to jasno opisać.
  • Dane umożliwiające kontakt: adres strony internetowej naszej organizacji i e-mail osoby, która potrafi udzielić dodatkowych informacji. Dzięki temu odpowiedzi na ogłoszenie będą przychodziły na skrzynkę mailową, a my będziemy mieli pewność, że nic nam nie umknie.

Kiedy warto zamieścić ogłoszenie?

Poszukiwanie dobrze jest rozpocząć kilka miesięcy przed złożeniem wniosku. Wówczas mamy czas na rozeznanie, jakie zadania dany partner mógłby wykonywać.–  Bywa, że odpowiedzi spływają szybko, a niekiedy jest ich tyle, że analiza zajmuje sporo czasu. Nie warto czekać na ostatnią chwilę – radzi Katarzyna Potoniec. – Ogłoszenie zamieściliśmy jesienią, a nabór był planowany na marzec. Mieliśmy dość czasu, aby spotkać się online, zanim podjęliśmy decyzję o włączeniu się do partnerstwa. Następnie cały styczeń wspólnie pisaliśmy wniosek i spotykaliśmy się na wideokonferencjach. Dzięki temu, że mieliśmy czas na poznanie się przed napisaniem wniosku, a potem wspólnie go przygotowywaliśmy, wszyscy partnerzy byli świadomi zadań, jakie mają do wykonania, celu projektu i wpływu, na jakim nam zależy – mówi Ewa Kubel z Fundacji Ad Meritum.

Czego nie robić?

– Nie warto pisać w ogłoszeniu, że możemy zostać partnerem w dowolnym projekcie. Sugeruje to, że nie zależy nam na tematyce, tylko na uzyskaniu dofinansowania, a to stwarza wrażenie, że nie zaangażujemy się w realizację zadań. Na platformie nie poszukujmy także partnera, który miałby kluczowe znaczenie dla realizacji projektu i osiągnięcia jego głównego rezultatu. Jest to zbyt ryzykowne. Gdyby okazało się, że nie wywiązuje się z obowiązków, to nasz projekt straciłby na tym. Kierujmy się ograniczonym zaufaniem i dawajmy nowo poznanemu partnerowi zadania, które w razie nieprzewidzianych komplikacji, mogą zostać zrealizowane lub wsparte przez pozostałych – radzi dr Ludmiła Walaszczyk.

Jakie projekty udaje się realizować dzięki pośrednictwu EPALE?

– Dzięki ogłoszeniu otrzymaliśmy zaproszenie do partnerstwa od firmy szkoleniowej z Niemiec. Projekt był skierowany do małych organizacji pozarządowych i firm szkoleniowych z Polski, Niemiec, Austrii i Hiszpanii. Najpierw to my, jako uczestnicy projektu, uczyliśmy się technik cyfrowej wizualizacji, a w kolejnej fazie prowadziliśmy szkolenia z wykorzystania programu VideoScribe, a jednocześnie tworzyliśmy platformę e-learningową i przygotowywaliśmy program szkolenia edukatorów osób dorosłych, aby przekazać im zdobytą wiedzę – tak o swoim projekcie opowiada Ewa Kubel.

– Jeden projekt już zakończyliśmy, a obecnie jesteśmy w trakcie realizacji drugiego. W tym pierwszym wzięło udział pięć instytucji, a partnerów z trzech krajów udało się znaleźć na EPALE. Projekt polegał na wymianie dobrych praktyk i opracowaniu kompendium wiedzy na temat modeli biznesowych dla przedsiębiorców i innych osób dorosłych zainteresowanych tą tematyką. W drugim projekcie działa sześć instytucji. Tym razem przez EPALE udało się nam pozyskać organizację z Portugalii. Współpraca z partnerami w pierwszym projekcie układała się dobrze. Wszystkie zadania zrealizowaliśmy w pełni. Co dla nas bardzo satysfakcjonujące, mieliśmy z nimi dobry kontakt, każdy wykonywał zadania w wyznaczonym czasie. Raporty też pisaliśmy wspólnie. Byliśmy bardzo zadowoleni z partnerów wybranych przez platformę, chociaż mieliśmy obawy, że są to instytucje całkowicie nieznane – mówi dr Ludmiła Walaszczyk.

***

Wyszukiwarka partnerów EPALE działa pod adresem: https://epale.ec.europa.eu/pl/partner-search