Lekcja tolerancji


Codziennie obserwujemy, jaki wpływ na lokalną społeczność mają studenci programu Erasmus+, którzy przyjeżdżają do danego kraju. Ci ludzie mają swoich przyjaciół na całym świecie. Uczą tolerancji, pomagają zrozumieć, czym jest różnorodność. Dzięki Erasmusowi+ jest to rzeczywiście możliwe. ESN wspomaga ten program, realizując własne projekty. Należy do nich m.in. Social Erasmus, dzięki któremu studenci mogą angażować się w akcje charytatywne w kraju, do którego przyjeżdżają na wymianę.

Safi Sabuni, przewodnicząca Erasmus Student Network International
Safi Sabuni uczestniczyła w Annual General Meeting, wydarzeniu zorganizowanym przez Erasmus Student Network w Warszawie. Relacja z tego spotkania została zamieszczona na stronie 13.