Lublin rzuca wyzwanie


Choć wspieranie szkolnictwa wyższego nie należy do zadań gminy, władze Lublina już od dawna wiedzą, że bez rozwoju uczelni niemożliwy jest rozwój miasta. I robią wszystko, by współpraca była jak najlepsza

Rozwój szkolnictwa wyższego to obok przedsiębiorczości, otwartości i przyjazności jeden z czterech filarów rozwoju miasta. Trudno sobie wyobrazić Lublin bez uczelni – choćby dlatego, że… co czwarty jego mieszkaniec jest studentem! Obecność naukowców i studentów ma także praktyczny wpływ na wiele aspektów życia miasta. Ich potencjał twórczy i kreatywność wykorzystywane są przez liczne ośrodki badawcze i firmy poszukujące innowacyjnych technologii. Ambicje miasta sięgają coraz dalej – Lublin od kilku lat rywalizuje z Krakowem o drugie miejsce pod względem liczby studentów zagranicznych. Aktualnie w mieście studiuje 5639 cudzoziemców.

By realizować ambicje, konieczna jest dobra współpraca miasta z uczelniami. Z zasady nie należy ona do kompetencji gminy, jednak władze Lublina, widząc korzyści, jakie właściwie prowadzona polityka wobec uczelni może przynieść miastu, powołały specjalną jednostkę do spraw współpracy ze środowiskiem akademickim.

Ważnym narzędziem tej współpracy jest uruchomiony w 2011 r. program Study in Lublin, którego celem jest zachęcanie cudzoziemców do studiowania w mieście. W ramach przedsięwzięcia prowadzony jest w czterech językach (angielski, ukraiński, rosyjski i polski) portal www.study.lublin.eu z informacjami o aktualnych kierunkach studiów, stypendiach, kosztach życia w mieście, zasadach legalizacji pobytu i innych praktycznych sprawach. Aktywna komunikacja z użytkownikami w czterech językach odbywa się również poprzez portale społecznościowe.

Współpraca miasta z uczelniami nie ogranicza się do przyciągania studentów zagranicznych. Nowoczesne zarządzanie metropolią wymaga dostosowywania edukacji do potrzeb rynku pracy. Dlatego też miasto monitoruje potrzeby przedsiębiorców i podpowiada uczelniom, które kierunki warto uruchomić, żeby zapewnić absolwentom pracę w Lublinie. Przykładem jest projekt Lubelska Wyżyna IT, promujący potencjał lubelskiej branży IT i możliwości, jakie stwarza ona dla przyszłych absolwentów kierunków informatycznych.

Dla miasta niezwykle ważne jest też zatrzymanie talentów. Absolwenci, którzy decydują się na założenie własnej firmy w Lublinie mogą liczyć na lokale i obsługę księgowo-prawną w inkubatorach przedsiębiorczości oraz na zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach programu Start-up Lublin. Poza ulgą podatkową najlepsze pomysły na biznes zgłaszane przez młodych ludzi otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe największych firm z regionu.

Inną ciekawą formą współdziałania jest konkurs prezydenta miasta na najlepsze prace dyplomowe, który pozwala pozyskać kreatywne pomysły na rozwiązanie problemów Lublina. Studenci architektury mogą w ramach pracy dyplomowej zaproponować plan przebudowy jakiejś części miasta, studenci socjologii przeprowadzić badania, zbierając dane potrzebne miastu, a studenci marketingu opracować strategię promocji wydarzeń kulturalnych. Autorowi najlepszej pracy przyznawana jest nagroda pieniężna.

Przykładem działania we wspólnym interesie miasta i uczelni jest także Klaster Lubelska Medycyna zrzeszający 50 podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, szpitale publiczne, prywatne podmioty lecznicze oraz firmy z branży medycznej. Celem klastra jest wspieranie rozwoju branży medycznej i wymiana doświadczeń.

Współpraca miasta ze szkołami wyższymi ma charakter stały i regularny. Raz w miesiącu odbywają się robocze spotkania przedstawicieli uczelni i miasta. Poza tą stałą współpracą miasto i szkoły wyższe wdrażają wspólne projekty. Dobrym przykładem może tu być projekt partnerstwa strategicznego Europejski Uniwersytet Wschodni, realizowany w ramach programu Erasmus+, mający na celu dostosowanie oferty uczelni i miasta do potrzeb studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Każdy kolejny projekt pogłębia tę ważną dla Lublina współpracę.