Młodzi dla młodych


Młodzieżowe rady, stowarzyszenia i organizacje są coraz bardziej popularne w Polsce. Wiemy, jak funkcjonują i czym się zajmują. Ale czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak to wygląda za granicą? Przyjrzyjmy się działalności wybranych organów młodzieżowych w kilku europejskich państwach.

Finlandia
Młodzieżowe rady w Finlandii są bardzo dobrze zorganizowane! Jak się okazuje, jednostki terytorialne w tym kraju mają obowiązek mieć organ reprezentujący głos młodych.
Jak pisze Janika Takatalo, przedstawicielka Fińskiej Narodowej Rady Młodzieży Allianssi: „Rady takie zgodnie z prawem muszą mieć możliwość wpływania na planowanie, przygotowanie, wdrażanie i działania w różnych sektorach, które są istotne dla dobrego samopoczucia mieszkańców. […] Oprócz udziału w podejmowaniu decyzji wiele rad młodzieżowych ma własny budżet, który może wykorzystać na organizację wydarzeń dla młodych ludzi mieszkających w gminie”. Jest czego zazdrościć.

Dania
Duńska Młodzieżowa Rada działa już od 1940 roku! W swoich strukturach zrzesza ponad 700 000 młodych ludzi. Jej zarząd składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 15 członków. W ramach ciekawostki warto dodać, że duńska młodzież w wieku od 16 do 25 lat poświęca średnio 16 godzin miesięcznie na wolontariat w organizacjach! Czy to nie wspaniałe?

Francja
Z informacji uzyskanych od francuskiej Międzynarodowej Rady Młodzieży wiemy, że „niektóre gminy utworzyły rady dla dzieci i/lub młodzieży o różnych nazwach, m.in. lokalne rady młodzieżowe czy fora młodzieżowe. Są to jednak nieformalne organy (zgodnie z obowiązującym we Francji prawem). […] Pełnią głównie funkcję doradczą, ale młodzi często mogą aktywnie działać na swoim terenie i podejmować konkretne działania”.
Rolą tamtejszych rad młodzieżowych jest zwiększanie świadomości obywatelskiej i demokratycznej oraz sprawianie, by głos młodych ludzi był słyszalny. Francuska młodzież najchętniej angażuje się w akcje związane z ekologią, klimatem czy środowiskiem, znacznie mniej interesuje się za to polityką globalną.

Belgia
Flamandzka Rada Młodzieży jest oficjalnym organem doradczym rządu we wszystkich sprawach dotyczących dzieci i młodzieży. Składa się z 16 członków i jest powoływana na trzy lata. Działają w niej również wolontariusze oraz młodzieżowi delegaci ONZ. W ramach tematycznych grup roboczych przeprowadzają burze mózgów i dyskutują z ekspertami.
Niedawno Rada zorganizowała dużą kampanię o nazwie „De Touristen”, aby przeprowadzić rozmowy z jak największą liczbą młodych i zbadać, które tematy są im bliskie. Brawo za zaangażowanie!

Wielka Brytania
Na stronie internetowej Brytyjskiej Rady Młodzieżowej możemy się dowiedzieć, że powstała, aby wspierać młodych ludzi poprzez programy i szkolenia. Obejmuje różne inicjatywy, takie jak: Brytyjski Parlament Młodzieżowy, Komisja ds. Młodzieży i Młodzi Ambasadorzy Wielkiej Brytanii. Rada podpisała kontrakt z brytyjskim Departamentem Kultury, Mediów i Sportu, by młodzi mogli mieć rzeczywisty wpływ na politykę państwa.

Widać, że młodzi w Europie chcą działać i potrafią się zrzeszać. Miejmy nadzieję, że polskie organizacje młodzieżowe będą nawiązywać coraz lepszą współpracę z zagranicznymi, a wzrost zaangażowania młodych Polaków we własne sprawy pokaże im, że mają realny wpływ na dokonywanie zmian.

Jeśli interesują cię sprawy europejskie i chciałbyś opublikować u nas tekst, napisz: mobilni@frse.org.pl. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.