Młodzi i przedsiębiorczy


Powinni zakładać małe firmy, szukać pracy, rozwijać biznesy… Ale tego nie robią. Jak rozbudzić w młodych przedsiębiorczość? Oto odpowiedź

Gniazdowniki. Wieczne dzieci. Tak często kwitujemy młodych. Kończą szkoły średnie, studia, niektórzy nawet dwa kierunki. I nic! Zatrudnienia dla młodych nie ma, a oni sami nie potrafią stworzyć sobie stanowisk pracy. Co robić? Może należałoby uczyć młodzież przedsiębiorczości? Bo przecież nie chodzi tylko o gotowość do otwierania własnych firm, tworzenie biznesu, ale przede wszystkim – podejście do życia. Człowiek przedsiębiorczy jest aktywny, samodzielny, pracowity, nie boi się wyzwań, szuka własnej drogi.

Celem projektu Dobre praktyki w nauczaniu przedsiębiorczości i tworzeniu ekosystemów przyjaznych przedsiębiorczości w Europie było właśnie promowanie przedsiębiorczości wśród uczniów i studentów oraz podnoszenie jakości pracy z młodzieżą. Można przecież wprowadzić do szkół innowacyjne metody z krajów europejskich, można wzmocnić krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy szkołami, samorządami a organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Można wreszcie wspierać koncepcję ekosystemów na rzecz przedsiębiorczości. Bo rzecz nie w tym, by dodać uczniom i studentom jeszcze jeden przedmiot teoretyczny, lekcje martwego języka. Rzecz w tym, by całe środowisko: urzędy, pracodawcy, rodziny, szkoły – wspierało młodych ludzi, którzy mają na siebie pomysł i chcą go realizować.

W projekcie uczestniczyło dziewięciu specjalistów, którzy na co dzień zajmują się nauczaniem i propagowaniem przedsiębiorczości wśród młodych. Było to pięć osób z Polski i po dwie z Malty i Wielkiej Brytanii. Byli w tej grupie zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i pracownicy uczelni oraz urzędnicy. Dzięki temu każdy mógł podzielić się z pozostałymi członkami grupy zupełnie innymi doświadczeniami, dodać swój element układanki do obrazu tematu.

Uczestnicy opracowywali informacje na temat innowacyjnych metod i narzędzi promowania przedsiębiorczości. Na tej podstawie stworzyli elektroniczną publikację, która będzie rozpowszechniana w poszczególnych krajach, została też zaprezentowana na międzynarodowej konferencji w Warszawie. Z opracowania będą mogli korzystać eksperci i praktycy, na przykład nauczyciele i pracownicy młodzieżowi, którzy dzięki temu lepiej zrozumieją związki między edukacją formalną i nieformalną, nabiorą odwagi do walki o unijne pieniądze i przekonają się, że właściwie każdy może stworzyć projekt i dostać dofinansowanie.

Dziewięć osób to oczywiście zbyt mało, by wywołać społeczną rewolucję. Ale, przywołując słowa Czesława Miłosza z Traktatu moralnego: „Lawina bieg od tego zmienia,/ Po jakich toczy się kamieniach”. Może więc uczestnicy tego innowacyjnego projektu będą takimi kamieniami, które zmienią bieg lawiny – i zapoczątkują zmiany w całym środowisku. Wspierajmy przedsiębiorczość wśród młodych, pomóżmy im zbudować postawę aktywności zawodowej. Przecież to leży w naszym wspólnym interesie.

  • PROGRAM: Erasmus+ Młodzież
  • REALIZATOR: Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
  • CZAS REALIZACJI: styczeń – grudzień 2015 r.
  • STRONA WWW: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl