Mobilne Centrum Edukacyjne ruszyło w Polskę!


Mobilne Centrum Edukacyjne, czyli Edu Truck, to nowa inicjatywa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Ciężarówka wypakowana nowoczesnymi technologiami i materiałami edukacyjnymi ruszyła w Polskę

Edu Truck oferuje możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych mających na celu promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Uczestnicy rozwiązują quizy edukacyjne na interaktywnych kostkach i podłodze oraz poznają zasady nauki programowania, istotnego elementu obowiązującej podstawy programowej. Warto też poczytać informacje wyświetlane na specjalnych tablicach we wnętrzu Mobilnego Centrum – np. o DNA. Są też interaktywne plansze do gier językowych i logicznych, a na entuzjastów nowych technologii czekają specjalne okulary, przenoszące w wirtualną rzeczywistość. Po ich założeniu wędruje się po pomieszczeniu i wykonuje różne polecenia. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w ramach inicjatywy Akademia eTwinning, a samą inspiracją jest program eTwinning, funkcjonujący w ramach struktury programów edukacyjnych zarządzanych przez FRSE. W ramach programu szkoły europejskie mogą ze sobą współpracować poprzez Internet wykorzystując nowoczesne technologie – to doskonała okazja dla nauczycieli by wzbogacić swój warsztat pracy, a wśród uczniów wzbudzić entuzjazm do nauki. Od września 2017 roku Ministerstwo Edukacji zaleca program eTwinning jako metodę realizacji podstawy programowej.

Mobilne Centrum Edukacyjne zaprezentowano po raz pierwszy 14 maja podczas Konferencji Regionalnej Programu Erasmus+ w PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Gościem wydarzenia była minister edukacji narodowej Anna Zalewska, która przecięła wstęgę przed Edu Truckiem i z zainteresowaniem obejrzała Centrum. Obok szefowej MEN w trakcie konferencji głos zabrali również dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek oraz prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek, rektor PWSZ. Minister Anna Zalewska podkreśliła, że każdy uczeń zasługuje na dobrą szkołę i dobrego nauczyciela, a nowe technologie odgrywać będą w kształceniu coraz ważniejszą rolę. Dyrektor FRSE zwrócił z kolei uwagę na zalety programu Erasmus+, który może pomóc szkołom i uczelniom w dostosowaniu oferty do nowej rzeczywistości. – Przypominam, że program jest tak naprawdę dla wszystkich. Wcale nie tylko dla studentów, jak niektórzy sądzą – mówił dr Paweł Poszytek. Zalety udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach – m.in. mobilnościach – podkreślał też dr hab. Piotr Jurek.

Uczestnicy konferencji – wśród których byli głównie nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych – mogli też wziąć udział w sesjach panelowych, zatytułowanych: Atrakcyjna nauka zawodu – jak zbudować dobry program staży i praktyk zawodowych, Rozwijamy kreatywność w projektach edukacyjnych oraz Rozwijanie kompetencji językowych. Jedną z sesji zorganizowano również w Mobilnym Centrum Edukacyjnym. Plany Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przewidują, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Edu Truck pokona trasę o długości trzech tysięcy kilometrów

Autorka jest uczestniczką projektu

Mobilni dziennikarze programu Erasmus+