Mobilny nauczyciel zmienia szkołę


Badanie projektów mobilności kadry edukacji szkolnej potwierdziło: zagraniczne szkolenia to nie tylko bardzo atrakcyjna forma doskonalenia zawodowego, ale też dobry sposób na poprawę funkcjonowania polskich placówek edukacyjnych.

W Polsce istnieje bogata oferta bezpłatnych szkoleń dla kadry dydaktycznej. Nauczyciele mają jednak spory kłopot z dostępem do kursów za granicą. Utrudnia to nawiązywanie kontaktów, poznawanie europejskich systemów edukacyjnych oraz metod pracy z uczniami w innych krajach. Z pomocą przychodzi program Erasmus+, dofinansowujący międzynarodową mobilność nauczycieli. Kim są jego uczestnicy i na co liczą? Jaki jest zwykle cel projektów i ich efekty? Odpowiedzi na te pytania szukali autorzy badania przeprowadzonego m.in. wśród uczestników projektów i ich uczniów.

Jak pokazało badanie, liczną grupę inicjatorów projektów stanowili lingwiści, co wynikało głównie z barier językowych pozostałych uczestników wyjazdów. Tym bardziej cieszy fakt, że według deklaracji wyjazdy bardzo pomogły w rozwoju kompetencji językowych (ponad 70 proc. badanych wzięło udział w kursie językowym już na etapie przygotowania do wyjazdu). Respondenci podkreślali, że nauka języka w Polsce jest mniej skuteczna – opiera się bowiem głównie na przyswajaniu struktur gramatycznych, podczas gdy w kontaktach międzynarodowych to nie gramatyka ma największe znaczenie. Dla wielu uczestników ważne było też poznanie technik nauczania dwujęzycznego przedmiotów niejęzykowych. W niektórych placówkach podjęto próby zastosowania podobnych metod.

W jaki sposób wdrażają Państwo pomysły zaczerpnięte podczas realizacji mobilności?

W jaki sposób wdrażają Państwo pomysły zaczerpnięte podczas realizacji mobilności?

Dla uczestników wyjazdów ważne było również poznanie nowoczesnych technologii. Przydają się one szczególnie w nauczaniu uczniów starszych klas, bo pomagają zachęcić uczniów do samodzielnego poszukiwania i wykorzystywania nowej wiedzy. Często zasadniczym celem projektów było zwiększenie efektywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ogólnych, innych niż informatyka. Warto dodać, że szersze korzystanie z nowych technologii po powrocie z wyjazdów okazało się ważną zmianą również dla ponad 97 proc. badanych uczniów.

Co ciekawe, spora grupa uczestników mobilności deklarowała zmianę w podejściu do używania telefonów komórkowych podczas lekcji („Mogą służyć jako pomoce naukowe!”) oraz częstsze wykorzystywanie tabletów i tablic interaktywnych. Badanie pokazało, że do stosowania nowoczesnych technologii w pracy z uczniem przekonują się nawet najwięksi przeciwnicy.

Autorzy analizy sprawdzili też wpływ projektów na środowisko szkolne. Większość uczestników wdraża nowe metody i innowacje wzbogacające programy nauczania. Ponad trzy czwarte opracowało nowe materiały dydaktyczne, a niemal dwie trzecie wykorzystuje nowe pomysły, dzieląc się zdobytą wiedzą z rodzicami. Ponad 90 proc. badanych uczniów potwierdziło, że nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami, opowiadając jak wygląda nauka w innych krajach europejskich. Zmiany dotyczą również infrastruktury oraz doposażenia placówek w nowy sprzęt i narzędzia pracy z uczniem.

Co ważne, uczestnicy chętnie dzielą się doświadczeniami również w innych placówkach. Trwałość takich działań zależy jednak przede wszystkim od jakości działań upowszechniających i inicjatywy samych uczestników.

rysunek-mobilny-2

rysunek-mobilny-3

rysunek-mobilny-4

 

Badanie projektów zrealizowano wspólnie z narodowymi agencjami programu Erasmus+ z Litwy, Estonii, Finlandii oraz Niemiec. W Polsce badaniu poddano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, którzy wypełniali ankiety, uczestniczyli w wywiadach oraz studiach przypadku.

Zapisz

Zapisz

Zapisz