Moja przygoda z Europass-Mobilnosc


Ten dokument wyróżnia z tłumu. Potwierdza wykonane zadania oraz nabyte kompetencje i umiejętności. Z nim w kieszeni jest po prostu dużo łatwiej…

Od 2011 r. jako autorka i koordynatorka projektów mobilności jestem współodpowiedzialna za potwierdzanie kompetencji uczestników zagranicznych staży zawodowych. Jakie są moje doświadczenia w tej dziedzinie? Co warto brać pod uwagę i o czym pamiętać?

Zacząć trzeba od podkreślenia, ze w przypadku staży finansowanych przez Erasmus+ certyfikat Europass-Mobilnosc (EM) dokumentuje pozytywne zaliczenie ich programu w danym zawodzie. Warunkiem tego, by dokument miał pozytywny wpływ na karierę zawodowa młodego człowieka, jest wiec dobór odpowiedniej zagranicznej organizacji przyjmującej – takiej, która zapewni uczestnikom pozyskanie umiejętności i kompetencji adekwatnych do określonego zawodu.

Najlepiej jest oczywiście zapewnić uczestnikom miejsca stażu uwzgledniające ich oczekiwania i zainteresowania. Jeśli uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk chce się realizować jako programista, najcenniejszym doświadczeniem dla niego będzie staż na stanowisku związanym z programowaniem. Znalezienie zagranicznej organizacji partnerskiej, która zagwarantuje wysoka jakość przedsięwzięcia, uwzględniając indywidualne oczekiwania i profili zawodowy uczestników, jest trudne, ale w przyszłości ułatwi młodemu informatykowi dalszy rozwój.

Dobry EM powinien być rzetelny. To oznacza, ze wykaz zaplanowanych umiejętności i kompetencji musi być zgodny z prawda. Musimy wiec zadbać, by były one możliwe do uzyskania w czasie stażu – a ten jest przecież dość krótki, trwa zazwyczaj3 lub 4 tygodnie. P zwyczaj Przy uzgadnianiu programu należy postawić na jakość, a nie ilość. I brać pod uwagę nie tylko kompetencje zawodowe, ale także językowe.

Co ważne, EM prezentuje również cały pakiet tzw. kompetencji miękkich, takich jak: pewność siebie, umiejętność komunikacji, współpracy w zespole, asertywność, zaradność, odporność na stres itp. Takich kompetencji nie można zdobyć z książek, a jedynie przebywając i współpracując z innymi ludźmi. To właśnie brak tego rodzaju umiejętności często powoduje, ze osoba, nawet z doświadczeniem zawodowym, ma trudności w znalezieniu pracy.

Europass-Mobilnosc to cos, co młodego człowieka wyróżnia z tłumu, bo tylko niewielki procent osób starających się o prace może pochwalić się w CV zagranicznym doświadczeniem. Przydatność dokumentu potwierdzają zresztą sami uczestnicy mobilności. – Oprócz tego, ze daje satysfakcje, EM otwiera nam wiele możliwości związanych ze zdobyciem pracy, nie tylko na krajowym rynku, ale także za granica – mówi Klaudia, była uczestniczka mobilności zagranicznych. – Jest także dowodem, ze mieliśmy okazje poznać nowa kulturę i dostosować do międzynarodowego środowiska – dodaje.

Reasumując, dla ucznia Europass Mobilnosc jest potwierdzeniem jego pierwszego sukcesu na międzynarodowym rynku pracy, perełka wyróżniająca go z tłumu konkurentów. Dla nauczyciela – opiekuna uczniów w czasie stażu zagranicznego czy tez uczestnika mobilności typu job shadowing – EM stanowi potwierdzenie pasji zawodowych. Dokument potwierdza, ze pedagog uczestniczy w realizacji europejskiego planu rozwoju szkoły EM, a to z kolei sprawia, ze nauczyciel jest wyżej oceniany przez dyrekcje placówki.

EM może być również wspaniałym elementem promocji szkoły. Wystawiony przez szkołę we współpracy z instytucjami zagranicznymi potwierdza europejski wymiar kształcenia zawodowego oraz włączanie treści ponadnarodowych do standardowych programów nauczania.