Most do pracodawców


Kończą szkołę i od razu mają pracę, w której są potrzebni i cenieni. By takich młodych ludzi było jak najwięcej, potrzebny jest most pomiędzy nauczycielami i szkołami oraz szefami i ich firmami. W Świdnicy taki powstaje.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego to znany… budowniczy. Jak możemy przeczytać na stronie tej organizacji, zajmuje się budowaniem mostów między historią i teraźniejszością, między Europą Zachodnią i Wschodnią, między pokoleniami. To misja, która towarzyszy temu miejscu od lat. Fundacja ma siedzibę na terenie byłej posiadłości rodziny Helmutha Jamesa von Moltke, w czasach nazistowskich działała tu grupa opozycyjna „Krąg z Krzyżowej”. Po upadku muru berlińskiego właśnie w tej miejscowości odbyła się polsko-niemiecka msza pojednania, a rządy Polski i Niemiec wsparły budowę miejsca spotkań.

Pracownicy Fundacji mają ogromne doświadczenie w przełamywaniu barier, tworzeniu gruntu dla porozumienia oraz – co bardzo ważne – siatkę kontaktów za granicą. I wykorzystują te zalety nie tylko w projektach związanych z historią, ale także z teraźniejszością i rynkiem pracy. Tak właśnie jest w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jego celem jest zbudowanie partnerstwa między sektorem edukacji i pracodawcami. Szkoły i uczelnie powinny ściśle współpracować z prezesami dużych firm i urzędnikami odpowiadającymi za rozwój gospodarczy. Dzięki temu z placówek edukacyjnych prosto do firm usługowych i fabryk szliby młodzi ludzie z wiedzą i kompetencjami cenionymi przez szefów.

W ramach przedsięwzięcia powstanie: raport z badań, sześć modułów szkoleniowych, podręcznik, a także rekomendacje, jak wprowadzać zmiany w systemie edukacji, by wypuszczał on w świat młodzież gotową podjąć pracę, świetnie przygotowaną do stawianych przez pracodawcę wyzwań.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w listopadzie 2014 r. – uczestnicy z Polski, Litwy, Niemiec i Danii mogli się spotkać, ustalić zasady współpracy, omówić kolejne działania. W kwietniu 2015 r. wszyscy partnerzy pojechali do Danii. Przygotowana przez gospodarzy prezentacja dotycząca systemu dualnego, systemu edukacji i kształcenia zawodowego okazała się odkrywcza i inspirująca zwłaszcza dla Polaków i Litwinów. Były też zajęcia praktyczne: zwiedzanie szkoły zawodowej, warsztatów i klas.

W sumie w projekcie weźmie udział dwustu uczestników reprezentujących instytucje sektora biznesu, edukacji, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Dla osób z Polski i Litwy będzie to szansa na podpatrzenie, jak działa partnerstwo szkół i pracodawców w krajach, które mają wieloletnią tradycję budowania mostów między tymi sektorami. Ale Niemcy i Duńczycy też zyskają: świeże spojrzenie, możliwość wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. W końcu co dwie głowy to nie jedna. A już cztery… To będzie coś naprawdę wyjątkowego.

  • PROGRAM: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
  • REALIZATOR: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
  • CZAS REALIZACJI: od listopada 2014 r. (trakcie realizacji)
  • STRONA WWW: http://dual.krzyzowa.org.pl/index.php/pl