Najlepsi z najlepszych


Konkurs Nasz projekt eTwinning 2016 rozstrzygnięty

„Jesteście najlepszymi z najlepszych” – takimi słowami minister edukacji narodowej Anna Zalewska określiła nauczycieli, którzy reprezentują szkoły wyróżnione w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016. Podczas gali, która odbyła się 20 maja 2016 r., nagrody odebrało 19 laureatów.

Międzynarodową sieć eTwinning, która powstała w 2005 r., tworzy już 350 tys. nauczycieli ze 150 tys. szkół. – Program rozwija się prężnie we wszystkich europejskich krajach. Ponieważ tutaj nie ma grantów, te liczby to dowód na to, że opiera się on na rzeczywistym entuzjazmie osób zaangażowanych w eTwinning – skomentował podczas gali dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W działania eTwinningu zaangażowanych jest już ponad 36 tys. polskich nauczycieli. Nasz kraj jest także w czołówce, jeśli chodzi o liczbę realizowanych projektów. Z 47 tys. przedsięwzięć aż w 17 tys. brały udział przedszkola i szkoły z Polski. W świetle tych statystyk znalezienie się w gronie kilkunastu laureatów stanowi ogromne wyróżnienie. „Nagrody w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016 były przyznawane przede wszystkim za zaangażowanie w budowanie międzynarodowej sieci szkół i przedszkoli za pośrednictwem mediów elektronicznych, kreatywność, a także poświęcenie na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą” podsumowała w liście skierowanym do zwycięzców minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Wśród laureatów konkursu Nasz projekt eTwinning 2016 znalazło się 19 przedstawicieli szkół i placówek nagrodzonych w ośmiu kategoriach. Wyróżnione projekty to przede wszystkim przykłady dobrych praktyk. Są one wzorcowo realizowane i osiągają takie cele, jak: doskonalenie umiejętności językowych, rozwój świadomości międzykulturowej, pogłębienie wiedzy na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning odbył się po raz dwunasty. W uroczystości wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Witold Kołodziejski, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Rafał Lew-Starowicz oraz polski lider cyfryzacji Włodzimierz Marciński.

Szerzej o konkursie Nasz projekt eTwinning na: www.etwinning.pl/konkursy-polskie.

Zwycięskie projekty w konkursie eTwinningSzczegółowe opisy nagrodzonych w 2016 r. przedsięwzięć można znaleźć w publikacji Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning.

 

Zapisz