Nauczycielu, pokaż nam Europę


Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” to wyjątkowa szansa dla uczniów polskich szkół na rozwój kluczowych kompetencji. Wystarczy mieć oryginalny pomysł i złożyć formularz zgłoszeniowy. Nowy nabór już w III kwartale 2020 roku!

We wrześniu 2018 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) zainicjowała autorski projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W jego ramach polska szkoła (publiczna bądź niepubliczna) analizuje potrzeby swoich uczniów oraz samej placówki i przygotowuje formularz zgłoszeniowy z opisem innowacyjnego przedsięwzięcia. FRSE dofinansowuje najlepsze inicjatywy kwotą, która może sięgać aż 200 tysięcy złotych. Zakwalifikowana do projektu szkoła przygotowuje zagraniczny wyjazd swoich podopiecznych (uczniów od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej) do placówki edukacyjnej w jednym z krajów Unii Europejskiej. Dotychczas, w ramach konkursu 2019, odbyły się dwa nabory wniosków, a dofinansowaniem na kwotę ponad 45 milionów złotych objęto łącznie 341 przedsięwzięć.

Wielowymiarowe korzyści

Realizowane inicjatywy swoją tematyką poruszają między innymi kwestie przedsiębiorczości, ochrony środowiska, sportu, nauki języków obcych. Udział w projekcie umożliwia młodym ludziom, wywodzącym się z różnych środowisk, także z obszarów wiejskich o niskim statusie ekonomiczno-kulturowym, rozwijanie postawy otwartości na współczesny świat i zyskanie nowych perspektyw. To też dla nich szansa na podniesienie kompetencji miękkich i umiejętności językowych. Niejednokrotnie młodzież dzięki projektowi po raz pierwszy wyjeżdżą za granicę i styka się z odmiennością kulturową. Udział w przedsięwzięciu przynosi korzyści także opiekunom, pozwala na rozwój ich kwalifikacji zawodowych. Zwiększa się także europejski wymiar uczestniczących w programie polskich placówek edukacyjnych, rośnie ich prestiż w środowisku lokalnym. Nie można też nie docenić możliwości nawiązywania zagranicznych kontaktów.

Formalności bez kłopotu

Tych, którzy obawiają się formalności i tego, czy poradzą sobie z realizacją przedsięwzięcia, zwłaszcza jeśli mieliby się tego podjąć pierwszy raz, chcemy uspokoić i zachęcić do aplikowania. Zespół POWER służy pomocą, a samo przedsięwzięcie, choć stanowi pewnego rodzaju wyzwanie, nie wiąże się z trudnościami przy jego realizacji. Niezdecydowanym polecamy lekturę wypowiedzi koordynatorów przedsięwzięć, reprezentujących placówki, które z sukcesem skorzystały z szansy, jaką daje projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Szczegółowe założenia  projektu oraz zasady naboru są dostępne na stronie internetowej [KLIK]

*tekst ukaże się w kwartalniku “Europa dla Aktywnych” nr 3/2020