Nauka języków obcych to dziś podstawa


Jakie działania podjąć, aby oswoić przedszkolaki z językiem obcym? Czy warto zadbać o wystrój klasy, w której dzieci uczą się języka obcego? Jak opracować materiały do nauki języka ukierunkowanego zawodowo? Odpowiedzi m.in. na te pytania znają laureaci prestiżowego konkursu European Language Label.

Trzynaście instytucji, które realizują nowatorskie inicjatywy z zakresu edukacji językowej 19 września br. odebrało nagrody podczas Gali zorganizowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – European Language Label to Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków, który w Polsce jest przyznawany od 15 lat. Ten międzynarodowy certyfikat potwierdza bardzo wysokie kompetencje w dziedzinie nauczania języków. To ważne wyróżnienie, szczególnie dziś – w Europie bez granic – gdzie nauka języków obcych to podstawa – powiedziała, otwierając uroczystość Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

O roli języków we współczesnym świecie podczas Gali mówiła również Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Kompetencje językowe są kluczowe w środowisku akademickim, szczególnie w kontekście wymian międzynarodowych oraz internacjonalizacji badań naukowych. Dlatego tak bardzo cieszę się, że wśród laureatów konkursu European Language Label są również uczelnie – podsumowała.

W gronie tegorocznych zwycięzców – obok szkół wyższych – znalazły się również przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne oraz instytucje oświatowe, których nauczyciele bądź pracownicy w sposób nowatorski podchodzą do kształcenia językowego. – W tej edycji, zgodnie z priorytetami tematycznymi wyznaczonymi przez Komisję Europejską, wyróżniono projekty dotyczące budowania społeczeństwa przyjaznego językom oraz nauki w wielokulturowych i wielojęzycznych klasach – wyjaśnił dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, organizatora konkursu European Language Label.

zrzut-ekranu-2016-11-08-o-20-37Opisy wszystkich projektów nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu znajdują się w publikacji zatytułowanej Laureaci European Language Label 2016. Publikację można pobrać ze strony www.ell.org.pl.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz