Nauka w Muzeum Warszawy


Muzeum Warszawy otrzymało też dofinansowanie na nowy projekt: „High-quality Empowering Adult Learning” (HEAL), dotyczący edukacji dorosłych w muzeach, która jest w ostatnich latach coraz popularniejsza. Na czym polega?

Rozmowa z Anną Zasadzińską, zastępcą dyrektora ds. programowych Muzeum Warszawy

Pewnie radość wśród pracowników?
Oczywiście! Koledzy wyjadą na dwa tygodnie na staże do wybranych przez siebie muzeów w Europie i będą podglądać pracę swoich odpowiedników. Udział w projekcie HEAL to dla nas ogromna sprawa.

I duże zaskoczenie.
Trochę było w tym szaleństwa. Decyzja, by złożyć wniosek, zapadła spontanicznie. Zgłoszenie wysłaliśmy na 20 minut przed terminem. Z ogłoszeniem wyników też było zabawnie. Nasza koleżanka wbiegła do pokoju i powiedziała, że wyniki już są w internecie. Szybko kliknęliśmy, gdzie trzeba, i rzeczywiście HEAL znalazł się na krótkiej liście zwycięzców.

Było symboliczne otwarcie szampana?
Nie tylko symboliczne! (śmiech) Byliśmy zachwyceni, radość była ogromna, bo pierwszy raz składaliśmy wniosek w ramach programu Erasmus+. Wiedzieliśmy też, że w tym roku wpłynęła bardzo duża liczba zgłoszeń, a my próbowaliśmy pierwszy raz, więc nasze szanse ocenialiśmy na raczej niskie. Ustaliliśmy, że mimo to wniosek składamy, traktując ten rok jak rozgrzewkę.

Pracownicy już się oswoili z myślą, że rozjadą się po Europie, by poszerzać swoje kompetencje zawodowe?
Jesteśmy po etapie rekrutacji, więc wiemy, kto będzie uczestniczył w projekcie. Kolejny krok to udział w zajęciach językowych, żeby nabrać pewności przed wyjazdem. Następny etap to kursy teoretyczne, a później nastąpią wyjazdy typu job shadowing. Każdy uczestnik wybrał sobie placówkę o innym profilu, którą odwiedzi.

To będą ich pierwsze wyjazdy zagraniczne w ramach pracy?
Pracownicy regularnie biorą udział w międzynarodowych konferencjach i wizytach studyjnych, ale dzięki projektowi możemy pójść krok dalej. Mamy okazję sprawdzić, na czym polega job shadowing i jak może nam pomóc w pracy. Muzealnicy będą podglądać swoich kolegów po fachu, by się inspirować, uczyć i zdobywać nowe doświadczenie. To dla nas niezwykle cenne, szczególnie w wymiarze pracy z dorosłymi ze środowisk defaworyzowanych.

Projekt HEAL stawia na ich edukację.
Muzeum Warszawy wybrało kilka grup docelowych wymagających od naszych pracowników wysokich kompetencji. To seniorzy, migranci, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi oraz takimi chorobami zagrożone. Aby odpowiedzialnie podejść do tego zadania, edukatorzy muzealni muszą być dobrze przygotowani. Zależy nam bardzo, żeby nasz program był właściwie przygotowany i odpowiedni dla ich potrzeb.

To trudne zadanie?
Edukacja nieformalna w muzeum daje nam duże możliwości. Nie ma podstawy programowej, której musimy się trzymać. Nie ma także egzaminów dla uczestników. Czujemy jednak dużą odpowiedzialność, bo chcemy, żeby nasze działania wpłynęły na poprawę jakości życia uczestników. Chcemy, by muzeum było miejscem spotkań i forum otwartym dla wszystkich zainteresowanych.

Rozmawiał Michał Radkowski
mobilny korespondent Erasmus+