Nowe pomysły dla Starego Świata


Już po raz jedenasty młodzi liderzy spotkają się w Polsce, by rozmawiać o przyszłości Europy i młodego pokolenia. Celem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów jest zbudowanie międzynarodowego think-thanku, reprezentującego przyszłe elity.

Uczestnikami corocznego Forum są liderzy organizacji pozarządowych, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodzi pracownicy naukowi, dziennikarze i przedsiębiorcy. Goście spotkania mogą już pochwalić się pierwszymi sukcesami, a jednocześnie są zdeterminowani i mocno zaangażowani we wdrażanie dalszych międzynarodowych działań, zarówno w środowisku biznesowym, jak i w sektorze pozarządowym. Uczestnicy reprezentują nie tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale także niezrzeszone we Wspólnocie państwa Europy Wschodniej, Bałkanów i Kaukazu.

W tym roku będziemy chcieli porozmawiać między innymi na temat przedsię- biorczości startupowej, ekonomii społecznej, samorządu czy wyzwań stojących przed rynkiem pracy oraz współczesną edukacją – zarówno na poziomie szkół średnich, jak i uczelni. Nasi goście, wspólnie z młodymi liderami, będą próbowali nakreślić scenariusze dla Europy na najbliższą dekadę oraz określić rolę kolejnych pokoleń w ich realizacji.

Forum to również przestrzeń do dyskusji nad dostrzeganiem szans, wdrażaniem innowacji i podtrzymywaniem wzrostu gospodarczego. Te trzy elementy pozwolą budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Istotnym tematem tegorocznego spotkania będzie też tak zwana Czwarta Rewolucja Przemysłowa, związana z radykalną automatyzacją przemysłu i rozwojem technologicznym, mogącym w przyszłości diametralnie zmienić obraz światowej i europejskiej gospodarki.

Na naszą przyszłość bardzo mocno wpływa jednak teraźniejszość. Ważną częścią spotkania będą próby poszukiwania odpowiedzi na aktualne problemy Europy i świata, takie jak: wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przyczyny i konsekwencje kryzysu migracyjnego, bezrobocie wśród młodzieży, zmiany geopolityczne w Europie i kryzys na Ukrainie.

Forum będzie nie tylko okazją do debat i dyskusji, ale także szansą do nawiązania nowych kontaktów między ludźmi i instytucjami oraz budowania atmosfery dialogu i współpracy. Nasze wieloletnie doświadczenia pokazują jasno, że dobra integracja jest warunkiem powstania żywej, aktywnej i zaangażowanej społeczności młodych liderów, gotowej do tworzenia rzeczy wielkich.

– Podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów młodzi ludzie mają możliwość skonfrontowania się z wyzwaniami, przed którymi obecnie stoi Europa. Dzięki temu, że dyskutują zarówno z decydentami, reprezentantami świata polityki i ekonomii, jak i między sobą, w gronie młodzieży ze Wschodu i Zachodu, mogą poznać różne punkty widzenia i wyrobić sobie własne zdanie. Te umiejętności będą im służyły w przyszłości, kiedy sami będą decydować o losach Europy, jak i teraz, kiedy ich zdanie zostanie usłyszane przez obecnych liderów – wskazuje Michał Wójcik, prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, jednego z organizatorów Forum.

Przez dziesięć lat impreza stała się jedną z najważniejszych punktów w kalendarzu wszystkich młodych liderów Europy. Mocno wierzymy, że również tegoroczna edycja zaowocuje wspólnymi, fascynującymi projektami, zarówno w biznesie, jak i sferze pozarządowej.