Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+


Dwanaście sesji warsztatowych, eksperci narodowej agencji, możliwość konsultacji indywidualnych – to wszystko 11 stycznia 2017 r. czeka na uczestników Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego poświęconego programowi Erasmus+. Wydarzenie organizowane na PGE Narodowym w Warszawie zainauguruje obchody 30-lecia programu Erasmus.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na stadion nie tylko nowych beneficjentów, ale też instytucje i osoby już związane z programem. Słowem wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat realizacji lub rozliczania projektów. Podczas spotkania będzie m.in. możliwość rozwiązania problemów, podzielenia się wątpliwościami z ekspertami oraz znalezienia inspiracji do tworzenia nowych projektów.

Dzień Informacyjny będzie też doskonałą okazją, by podsumować dotychczasową działalność programu Erasmus+ i jego poprzednich edycji oraz pokazać jego wpływ na pokolenia młodych ludzi. Celem programu było i jest wspieranie krajów Unii Europejskiej w wykorzystaniu potencjału społecznego oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie. W międzynarodowych projektach edukacyjnych finansowanych w ramach Erasmusa+ mogą brać udział uczniowie i nauczyciele, studenci i wykładowcy, młodzież i dorośli słuchacze. Oni właśnie opowiedzą o swoich sukcesach podczas wydarzeń towarzyszących spotkaniu na PGE Narodowym i inaugurujących obchody 30-lecia programu. Uczestnicy dyskusji wspólnie zastanowią się, jaką rolę odegrały w ich życiu zagraniczne wyjazdy w ramach Erasmusa: na studia, staże czy wolontariat.

Nowy rok wnioskowania zaczynamy już 2 lutego – w tym dniu upływa pierwszy termin składania wniosków m.in. o dofinansowanie projektów mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkoleń oraz mobilności i partnerstw strategicznych młodzieży. Szczegółowy program Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego dostępny jest na stronie: www.erasmusplus.org.pl/akademia/dni-otwarte.