Pamiętajcie o ogrodach


Permakultura, społeczna odpowiedzialność i miejskie ogrody, czyli o pewnej międzynarodowej inicjatywie młodzieżowej

Na początku pewni byli jednego – podstawą ich działań miały być wspólne zainteresowania i podzielane wartości. A do tych należały idea zrównoważonego rozwoju oraz zasady permakultury, czyli projektowania i inżynierii służącej zrównoważonej architekturze siedzib ludzkich i samoregulujących się systemów rolniczych. Z jednej strony chcieli je promować w swojej miejscowości – letniskowym Milanówku, z drugiej zależało im, aby dowiedzieć się, w jaki sposób są rozumiane i realizowane w innych krajach. Sporo czasu poświęcili na szukanie organizacji i ludzi, których w podobny sposób fascynowały te tematy. Pomogły wakacyjne wyprawy. Partnerów znaleźli wśród lokalnych kooperatyw spożywczych we Włoszech i w Hiszpanii. Potem zaczęło się wspólne ustalanie tego, co właściwie i w jaki sposób będą robić. Spotkania i wielogodzinne rozmowy. Twarzą w twarz i na internetowych łączach. I tak z partnerstwa trzech organizacji (Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth, kooperatywa MasFranch z Hiszpanii oraz kooperatywa Palma Nana z Włoch) narodził się projekt Transnarodowej Inicjatywy Młodzieżowej: TRY: TRansition Youth – sustainable development and local entrepreneurship.

Z rozmów jasno wynikało, że wszystkim partnerom zależy na dwóch rzeczach. Po pierwsze, aby mieszkańcy ich miast, a w szczególności młodzi ludzie poczuli się odpowiedzialni za własne otoczenie i naturalne środowisko. A po drugie, aby zachęcić ich i przygotować do prowadzenia działalności gospodarczej opartej na zasadach społecznej odpowiedzialności i wykorzystującej lokalne zasoby oraz bogactwo tradycji regionów.

Aby osiągnąć te cele, partnerzy zaplanowali szereg różnorodnych działań realizowanych równolegle w trzech społecznościach. I tak przez 9 miesięcy w Milanówku, na Sycylii i w Katalonii będą się odbywać warsztaty plenerowe, wizyty studyjne u miejscowych przedsiębiorców, wywiady z lokalnymi ekspertami, aktywistami ekologicznymi i społecznymi, spotkania na temat zdrowego odżywiania i funkcjonowania kooperatyw żywieniowych oraz warsztaty dotyczące zasad permakultury, zrównoważonego planowania przestrzennego czy tworzenia i uprawiania społecznych ogrodów miejskich.

Projekt ma szansę przynieść szereg pozytywnych efektów. Uczestnikom i uczestniczkom udział w nim umożliwi rozwój zainteresowań oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w wielu nowych dziedzinach, odkrycie innego stylu życia, poznanie nowych ludzi oraz da motywację i energię do dalszych działań. Społecznościom lokalnym w Milanówku, na Sycylii i w Katalonii przedsięwzięcie pozwoli zaktywizować mieszkańców, zacieśnić współpracę między nimi, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi samorządami, a co najważniejsze – zrealizować najważniejszy cel, jakim jest stworzenie w każdej z trzech miejscowości społecznego ogrodu miejskiego, czyli wspólnej przestrzeni dla działań. Organizatorom realizacja Transnarodowej Inicjatywy Młodzieżowej da szansę sprawdzenia swoich pomysłów w praktyce, pozwoli zdobyć nowe doświadczenia w zakresie zarządzania działaniami międzynarodowymi, a także zapewni nową wiedzę i inspirację, umocnienie zbudowanych partnerstw i motywację do podjęcia kolejnych działań.

Aby zrealizować projekt Transnarodowej Inicjatywy Młodzieżowej, potrzeba kilku elementów. Pierwszym z nich jest grupa młodych ludzi gotowych do wspólnego działania. Jednym z najważniejszych założeń Inicjatyw jest bowiem to, aby były one zapoczątkowane, tworzone i realizowane przez młodych ludzi, zamiast na ich rzecz.

Drugim elementem jest pomysł, który wynika z potrzeb grup oraz społeczności lokalnych, w których żyją. Najlepiej, aby było to coś, co, podobnie jak w przypadku grupy z Milanówka, interesuje wszystkich w grupie. W zasadzie może to być dowolny temat: ekologia, sport, przedsiębiorczość, muzyka, teatr, street art, kuchnia itd. Ważne, aby był podzielany przez wszystkich oraz ważny i potrzebny – bo inaczej trudno będzie znaleźć osoby chętne do wzięcia udziału w działaniach.

Wyrażenie inicjatywa transnarodowa oznacza, że potrzebny jest też partner zagraniczny, a więc grupa lub organizacja z innego kraju. I znowu dobrze, aby łączyły nas wspólne lub podobne zainteresowania, bo wtedy łatwiej nam będzie współpracować i wzajemnie się inspirować. I wreszcie potrzebny jest… czas. Na tyle dużo, aby dobrze przygotować się do realizacji przedsięwzięcia i do współpracy z partnerem lub partnerami. To ważne, bo projekt transnarodowej inicjatywy trwa od 6 do 36 miesięcy, co oznacza, że im lepiej się do niego przygotujemy, tym łatwiej będzie nim zarządzać bez konieczności radzenia sobie z kryzysami.

A zatem, jeśli spełniacie warunki opisane powyżej – macie chęć działania, szukacie możliwości realizacji własnych pomysłów, chcecie działać lokalnie i jednocześnie podjąć próbę współpracy międzynarodowej, macie pomysły i gotowość do pracy nad nimi – Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe są dla Was! Więcej informacji znajdziecie na stronie erasmusplus.org.pl i w Przewodniku po programie Erasmus+.

  • TYP PROJEKTU: Transnarodowa Inicjatywa Młodzieżowa, akcja 2. Partnerstwa strategiczne w sektorze Młodzież
  • CEL: wspieranie zaangażowania społecznego i ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi
  • CZAS TRWANIA: 6-36 miesięcy
  • PARTNER ZAGRANICZNY: przynajmniej jeden
  • LICZBA UCZESTNIKÓW/CZEK: po stronie każdego z partnerów grupa młodzieży złożona z co najmniej 4 osób
  • WIEK UCZESTNIKÓW/INICJATORÓW PROJEKTU: 13-30 lat
  • TEMAT: dowolny, związany z zainteresowaniami wszystkich partnerów np. kształtowanie przedsiębiorczości u młodych ludzi, stymulowanie zaangażowania obywatelskiego, kształtowanie wrażliwości na zagadnienia społeczne, tematyka europejska, działania na rzecz społeczności lokalnych itp.
  • RODZAJ DZIAŁAŃ: w zależności od potrzeb projektu i kreatywności organizatorów np. kursy i szkolenia, debaty, konferencje, imprezy, konsultacje, przedstawienia teatralne, wystawy, występy muzyczne, fora dyskusyjne itp.
  • MIEJSCE DZIAŁAŃ: w kraju organizatora i w kraju partnera, możliwe są też wspólne spotkania i działania
  • AUTORZY: projekt przygotowany, organizowany i realizowany przez młodych ludzi