Partnerstwo Wschodnie to priorytet


W 2015 r. po raz pierwszy zorganizowano konkurs o dofinansowanie projektów mobilności studentów i pracowników uczelni z tzw. krajów partnerskich (innych niż: kraje UE, kraje EOG nienależące do UE i kraje kandydujące do UE). Każda narodowa agencja programu Erasmus+ otrzymała środki na współpracę z krajami partnerskimi. Trzeci największy budżet KE przyznała Polsce na projekty mobilności z krajami Partnerstwa Wschodniego (PW), czyli Ukrainą, Białorusią, Armenią, Azerbejdżanem, Mołdawią i Gruzją. Większy budżet przypadł Partnerstwu Południowemu (południe basenu Morza Śródziemnego) oraz Bałkanom Zachodnim.

Doświadczenia konkursu wniosków 2015 i 2016 r. w zakresie współpracy z krajami partnerskimi wskazują, że państwa PW cieszą się największym zainteresowaniem polskich uczelni. Na 2016 r. zaplanowano m.in. 100 mobilności studentów oraz przedstawicieli kadry akademickiej pomiędzy Polską a Gruzją. O tym, jak ważna jest dla Gruzinów współpraca z polskimi uczelniami można było się przekonać podczas targów International Education Fair 2016 w Tbilisi. Najpopularniejsze kierunki wybierane przez młodych Gruzinów studiujących w Polsce to stosunki międzynarodowe, ekonomia i zarządzanie.