Peryskop FRSE


KONKURS NAUCZYCIEL Z POWER-EM!

Do 30 września 2018 r. można było nadsyłać autorskie materiały dydaktyczne na konkurs Nauczyciel z POWER-em! Chodzi m.in. o konspekty, scenariusze zajęć oraz programy nauczania powstałe w wyniku realizacji projektów mobilności przez polskie instytucje biorące udział w programach Erasmus+ i PO WER, koordynowanych przez FRSE. Konkurs skierowany był do nauczycieli, którzy biorąc udział w wyjazdach zagranicznych, zdobyli wiedzę i umiejętności pozwalające na opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych.

BIEG ERASMUSA+ 2018: ZESPOŁOWO I CHARYTATYWNIE

PGE Narodowy wypełnił się sportowymi emocjami! 29 września do sztafetowych zmagań przystąpiły 4-osobowe zespoły, które pokonały łącznie dystans około 8,5 km. W biegu wzięły także udział sztafety zagraniczne. Organizację imprezy wsparli wolontariusze z wielu krajów, a wszystko odbyło się w ramach Europejskiej Nocy Sportu oraz inicjatywy #BeActiveNight.

Cały dochód z opłat startowych został przeznaczony na wsparcie innowacyjnego projektu WalkCamp Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, skierowanego do osób po amputacjach.

ELL – Wyróżnij się wśród najlepszych!

Zakończyła się XVII edycja prestiżowego konkursu European Language Label (ELL). W tym roku nagrodzono sześć projektów edukacyjnych, które wyróżniły się oryginalnością i nowatorskim podejściem w zakresie: wykorzystania nowych metod i technik usprawniających nauczanie języków obcych, wspierania różnorodności językowej w regionach przygranicznych oraz promowania wielojęzyczności w szkołach. Certyfikaty europejskiego znaku innowacyjności i jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych zostaną wręczone laureatom podczas wizyt Mobilnego Centrum Edukacyjnego w placówkach wyróżnionych w konkursie organizacji.

Program Edukacja ruszy wkrótce!

W I kwartale 2019 r. odbędzie się oficjalna inauguracja Programu Edukacja, finansowanego ze środków MF EOG na lata 2014-2021. Uczestnicy konferencji poznają główne założenia programowe, zasady finansowania projektów oraz terminy najbliższych naborów. Paneliści przedstawią istotne zagadnienia tematyczne towarzyszące projektom realizowanym w ramach programu.

W planie są także warsztaty networkingowe dla przyszłych beneficjentów. Główny cel warsztatów to zbudowanie partnerstw podmiotów z Polski i Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), co będzie kluczowe na etapie wnioskowania o dofinansowanie projektów. Szczegółowe informacje m.in. na stronie www.education.org.pl.

Oferta dla kadry edukacji dorosłych

FRSE rozszerza zakres działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na sektor edukacji dorosłych. Rusza bowiem realizacja projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych. W przedsięwzięciu będzie mogła wziąć udział m.in. kadra uniwersytetów ludowych, uniwersytetów trzeciego wieku, instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

W tym roku do FRSE wpłynęło 106 wniosków dotyczących edukacji dorosłych. 25 z nich zatwierdzono do realizacji w programie Erasmus+, a 43 wnioski przekazano do dofinansowania w ramach PO WER Edukacja dorosłych.

NOWY PROGRAM UMOŻLIWIAJĄCY ZAGRANICZNE WYJAZDY GRUP UCZNIÓW

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji stara się o pozyskanie dofinansowania dla realizacji nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, którego założeniem będą zagraniczne wyjazdy grup uczniów (od VI klasy wzwyż) wraz z opiekunami do krajów UE trwające od 7 do 14 dni.

Projekt skierowany będzie do szkół publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem placówek niemających jeszcze doświadczenia we współpracy międzynarodowej w ramach programów koordynowanych przez FRSE.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli wzmocnić kompetencje kluczowe, nabyć kompetencje niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Pierwszy nabór planowany jest jesienią 2018 r. Zachęcamy szkoły do uczestnictwa! Dalsze informacje wkrótce.