Pięć pomysłów na dobry początek


Pracujesz z przedszkolakami lub uczniami z klas I–III? Dzięki programowi Erasmus+ Twoje zajęcia mogą stać się jeszcze ciekawsze i bardziej atrakcyjne. O ile dobrze wybierzesz ich temat…

Końcówka okresu przedszkolnego i pierwsze lata szkoły podstawowej są kluczowym momentem w procesie edukacji. To wtedy dziecko zaczyna uczyć się logicznie myśleć, wyrabia sobie poczucie piękna, harmonii i smaku, żywo interesuje się światem, chce go poznawać i rozumieć. Wtedy też kształtują się jego pierwsze nawyki edukacyjne oraz poczucie tego, czy nauka jest przygodą, czy warto się uczyć i po co to właściwie robić.

Jak połączyć naukę z dobrą zabawą? Doskonałym rozwiązaniem może być zorganizowanie projektu współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna. Ważne jednak, by jego tematyka, cele i metody wykraczały poza najczęstsze i najprostsze rozwiązania.

Czego więc mogą dotyczyć udane projekty? Oto pięć naszych propozycji.

1. NAUKA LOGICZNEGO MYŚLENIA

Umiejętność logicznego myślenia jest najważniejszą sprawnością umysłową, jaką może posiąść mały człowiek, aby lepiej funkcjonować w życiu, zrozumieć i oswajać otaczający go świat. Logiczne rozumowanie pozwala rozsądniej planować pracę oraz skutecznie analizować problemy, przewidywać konsekwencje i poszukiwać najlepszych rozwiązań. Nauczyciele mają do dyspozycji wiele pomocy naukowych oraz narzędzi: zgadywanki i gry logiczne (np. szachy), zabawy uczące udzielania instrukcji czy wprowadzające podstawy programowania komputerowego.

2. PROSTE EKSPERYMENTY

Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem – mówił Konfucjusz. Miał rację – doświadczanie jest najważniejsze. To, o czym przekonamy się na własnej skórze zostanie z nami na długo – więc eksperymentujmy! Doświadczenia nie muszą być skomplikowane – nawet te proste dają świetne efekty: dzieci lepiej zrozumieją dane zjawisko i zapamiętują rządzące nim zasady. Literatura dotycząca prostych doświadczeń, które śmiało można przeprowadzić w salach przedszkolnych, jest bardzo bogata. Działa także wiele pomocnych instytucji edukacyjnych.

3. GRY TERENOWE

Pewnych rzeczy najlepiej uczyć się poza salami lekcyjnymi. I doskonałym sposobem na to są gry terenowe. W trakcie questu czy podchodów dzieci poznają przyrodę, uczą się logicznie myśleć, doskonalą spostrzegawczość czy nabywają umiejętności korzystania z prostych map. Gry nauczyciele mogą przygotować sami, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. Kto nie czuje się na siłach, może poszukać pomysłów w internecie lub skorzystać z pomocy zewnętrznych instytucji.

4. NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO MATEMATYKI

Doskonałym pomysłem na projekt mogą być też oryginalne metody nauczania matematyki. Oryginalne, czyli takie, które uświadomią dzieciom, że matematyka to nie tylko liczby, wzory i równania (na co zresztą w przedszkolach i tak jest za wcześnie), ale wszechobecna, integralna część otaczającego je świata. Zajęcia powinny być tak pomyślane, aby w naturalny i zabawny sposób uczyć dzieci liczb, ich wartości, prostych działań matematycznych, ale również pojęć związanych z rozmiarami, kształtami, odległościami itp.

5. WYKORZYSTANIE MUZYKI KLASYCZNEJ

Słuchanie i analizowanie muzyki klasycznej przyczynia się nie tylko do kształtowania się gustu muzycznego, ale też uczy poczucia piękna, harmonii i dobrego smaku, stymuluje rozwój intelektualny, wzbogaca osobowość i życie człowieka. Kontakt z muzyką klasyczną rozwija także wyobraźnię i może być wspaniałą formą relaksu. Na zajęciach dzieci mogą np. poznawać instrumenty muzyczne, muzykować i śpiewać piosenki oraz brać udział w spektaklach i koncertach.

Dobrych pomysłów na tematy projektów jest bardzo wiele, a dzięki programowi Erasmus+ wszystkie one mogą dostać szansę na realizację. Mało tego – oprócz partnerstw możliwe jest też otrzymanie dofinansowania dla projektów mobilności, służących podnoszeniu kompetencji zawodowych samych pedagogów.

Warto się postarać, by nasze dzieci nie tylko dobrze się bawiły, ale także zdobywały wiedzę, umiejętności i stymulowały swój rozwój umysłowy.